Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/22

Södra infarten ger både lastbilar och uttrar nya vägar

400-miljonersprojektet Södra infarten har kommit halvvägs. Första etappen är helt klar och under fredagsmorgonen öppnar en ny avfart på E 6 och en ny väg. Syftet är att avlasta Laholmsvägen från tung trafik. Även uttrarna – som är kräsna djur som inte vill simma under broar – har fått en egen transportväg för att undvika att bli påkörda.

För drygt två år sedan togs det allra första spadtaget i Södra infarten-projektet som är uppdelat i två etapper. Syftet är att skapa en bättre förbindelse mellan E 6, väg 15 och hamnområdet och därigenom få bort tung trafik från Laholmsvägen och väg 15 i höjd med Fyllinge.

LÄS MER: Spaden i marken för nya infarten till Halmstad

Första etappen har nu gått i mål. Den innehåller flera delar, varav mycket har varit i drift ett bra tag. Bland annat har en ny cirkulationsplats, en så kallad dropprondell, byggts på Laholmsvägen i höjd med Andersberg. Här har även en ny gång- och cykelbana växt fram under Laholmsvägen.

LÄS MER: Vägar stängs av när rondell utan vänstersväng byggs

Ombyggd trafikplats

Vidare har trafikplats 43, det vill säga av- och påfarten till E 6 vid Hallarna, byggts om och utrustats med en ny cirkulationsplats.

– Här var vi tvungna att flytta av- och påfarterna från sydsidan till norrsidan. Detta för att inte avståndet till den nya trafikplatsen som vi har byggt söder om denna skulle bli för kort ur ett trafiksäkerhetsmässigt perspektiv, förklarar Peter Gustafsson som är projektledare på teknik- och fastighetsförvaltningen.

LÄS MER: Nu invigs nya på- och avfarten: "Missa inte att köra av"

Den som kommer från centrum och ska köra ut på E 6 mot Laholm ska numera köra vänster i rondellen för att komma ut på motorvägen. Tidigare svängde man av åt höger.

– Flytten av av- och påfarter har också frigjort ett stort exploateringsområde där tanken är att olika verksamheter ska kunna etablera sig, säger Peter Gustafsson.

Nu ska sista delen öppnas

Nu är det dags att öppna den allra sista delen av första etappen. En helt ny väg har byggts, liksom en helt ny trafikplats.

Enkelt förklarat har Villmanstrandvägen, som går från Klastorpsrondellen på väg 15 i höjd med Fyllinge, förlängts så att den numera löper utmed järnvägen ända fram till Sliparegatan.

Vägen går över Fylleån, där en ny bro har byggts, vidare under E 6 där den nya trafikplatsen med sina av- och påfarten från motorvägen finns, över Ryttarevägen via en ny bro för att sedan ansluta till Montörgatan och därefter Sliparegatan.

– Delen mellan Montörgatan och Sliparegatan ingick egentligen först i Södra infartens andra etapp, men vi hade möjlighet att bygga den 1 100 meter långa sträckan redan nu. Detta innebär att vi får två infarter till industriområdet så att trafiken kan fördelas bättre. På Gjutaregatan, i anslutning till Sliparegatan, finns bland annat de två stora åkerierna DHL och Schenker, och förlängningen som gjorts gör att trafik dit inte behöver gå via Montörgatan, säger Peter Gustafsson.

Andra etappen går ner till hamnen

Det är dock först i andra etappen av Södra infarten, då vägen ska fortsätta ner till Stålverksgatan, som Laholmsvägen kommer att avlastas från den tunga trafik som har hamnen som slutdestination.

– Om våra planer håller så ska andra etappen vara klar till årsskiftet 2024/2025. Men den fråga jag får mest nu har egentligen inte med andra etappen att göra utan det är mer ”Jättebra att vi kommer ner till hamnen snart men när kommer vi över Nissan?”, och det är det ju ingen som vet, berättar Peter Gustafsson.

Under bygget har dock inte bara motorfordon varit i fokus. Oskyddade trafikanter har fått en ny gång- och cykelväg utmed hela Villmanstrandvägen och det har också byggts en ny gc-väg under Västkustbanan ut till Östra stranden.

Stor tanke och omsorg har också ägnats djur och insekter eftersom den nya vägen går igenom ett Natura 2000-område. I och omkring Fylleån lever bland annat Kungsfiskare och Havsnejonöga, som är rödlistad.

Utter-passage i rostfritt stål

I ån trivs även uttern som har fått en egen transportväg – en ränna i rostfritt stål under broarna.

– Uttern är kräsen och samtidigt lite trög. Den vill inte simma under en bro och finns det då inga passager så klättrar den upp och går över vägen i stället. I rännan har vi fått gjuta in lite betong och stenar för det vill uttrarna ha. De använder stenarna för att klättra upp och bajsa på för att markera sitt revir, berättar Peter Gustafsson.

Dessutom har viltstängsel förstärkts med ett extra så kallat bökskydd för att förhindra att vildsvinen trycker upp dem och tar sig under. Och vid den nya trafikplatsen på E 6 har kokosduk satts upp för att förhindra att sanden som lagts upp blåser ut på vägen.

Sanden fyller sin funktion berättar Peter Gustafsson.

– Sandöknarna är också en kompensationsåtgärd eftersom det finns mycket marklevande insekter i området som ska få möjlighet att återetablera sig. Tittar man noga ser man att det redan har börjat växa lite grönt här och tanken är att området ska vara ifred och växa på naturlig väg.

Öppnar för trafik under fredagen

De bildäck och övriga avspärrningar som finns kvar när HP provåker den nya vägen kommer att plockas bort någon gång under natten mot fredagen.

– Från och med fredagsmorgonen ska allt vara öppet, säger Peter Gustafsson och förklarar att på grund av pandemiläget blir det ingen stor invigning.

Exakt hur stor del av den tunga trafiken som i och med öppnandet kommer att välja att svänga av vid den nya avfarten i stället för vid Hallarna är oklart.

– Avfarten vid Hallarna är Halmstads mest trafikerade korsning. Vi har 35 000 fordonsrörelser där per dygn och uppskattningsvis en tredjedel är lastbilstrafik. Hur stor andel som kommer att välja nya avfarten i stället vet vi inte men naturligtvis kommer det att leda till en markant minskning av trafik på Laholmsvägen, säger Peter Gustafsson som inte kommer att gå sysslolös bara för att första etappen nu är klar.

– Nej, nu ska det bli roligt att få ta nästa steg i projektet. Om detaljplanen antas som planerat under första kvartalet nästa år så sätter vi spaden i marken i slutet av andra kvartalet.

Fakta: Södra Infarten

Projektet görs i samarbete med Trafikverket. Etapp 1 som nu är klar beräknas landa på omkring 220 miljoner i entreprenadkostnad, varav Trafikverkets del, ombyggnaden av E 6, står för 80 miljoner.

Andra etappen beräknas kosta ungefär lika mycket.

Detaljplanen för etapp 2 har precis varit ute på samråd och väntas kunna antas av politikerna under första kvartalet nästa år.

Planområdet är 15 hektar stort och omfattar sträckningen från Sliparegatan till Stålverksgatan. I denna del ingår en bro över Västervallgatan, två cirkulationsplatser samt en bro över Västkustbanan och ny gång- och cykelväg mellan östra Halmstad och Östra stranden/Stålverksgatan över Västkustbanan.

Under 2022 räknar kommunen med att det blir byggstart för etapp 2 och vid årsskiftet 24/25 är förhoppningen att den ska öppna för trafik.

En framtida bro över Nissan ingår inte i Södra infarten-projektet.

Källa: Halmstads kommun

LÄS MER HÄR: Förslaget till Södra infartens andra etapp samt Synpunkterna på Södra infartens nästa etapp

LÄS OCKSÅ:

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!