Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bilden av smittläget i Sverige under årets första vecka visar att södra Halland nu hör till de delar av landet som har högst smittspridning. Ju mörkare färg på kartan, ju större andel smittade. Vecka 1 var både Hylte och Halmstad bland de tio mest drabbade kommunerna i landet. Bild: Claudio Bresciani / TT
Bilden av smittläget i Sverige under årets första vecka visar att södra Halland nu hör till de delar av landet som har högst smittspridning. Ju mörkare färg på kartan, ju större andel smittade. Vecka 1 var både Hylte och Halmstad bland de tio mest drabbade kommunerna i landet. Bild: Claudio Bresciani / TT

Södra Halland utmärker sig nationellt i smittspridningen

Halmstad, Hylte och Laholm hör nu till de kommuner i landet som är mest drabbade av covid-19. Sett till andelen smittade ligger Hylte på en femteplats, Halmstad på sjunde och Laholm på 16:e plats bland Sveriges 290 kommuner.

– Vi kan inte se att det finns någon särskild anledning till ökningen i södra Halland, men smittspridning blir lätt en ond spiral. När många är smittade på en ort så riskerar de att smitta ännu fler, säger Johanna Wiechel Steier, kommunikationsdirektör i Region Halland.

Halland är nu det län som, nästefter Skåne, har flest nya fall av covid-19 i förhållande till sin befolkning. Till skillnad från tidigare under pandemin så är det inte längre norra Halland som är drivande, utan ökningen märks mest i Halmstad, Hylte och Laholm.

Bara mellan den 3 och den 13 januari rapporterades 1 343 nya fall i Halmstad, vilket motsvarar en fjärdedel av alla smittade Halmstadbor sedan pandemins start. I Hylte var ökningen ännu större. Av de totalt 396 Hyltebor som hittills smittats konstaterades 34 procent av fallen mellan den 3 och 13 januari. I Laholm upptäcktes 292 nya fall, vilket motsvarar 23 procent av det totala antalet smittade.

Inte samma ökning i vårdbehov

Sätts siffrorna i relation till hur många som bor i respektive kommun så hade Hylte störst andel nya fall i Halland under vecka 1 – 93 fall per 10 000 invånare. Bara tre skånska kommuner och tre stadsdelar i Malmö hade en högre andel smittade under samma vecka. Halmstad hade 87 fall per 10 000 invånare och Laholm 75, vilket placerar dem på plats 7 respektive 16 bland landets 290 kommuner.

Men ökningen av antalet smittade i Halland har än så länge inte fått lika stor påverkan på vården som man kunnat befara. På fredagen vårdades 49 personer på Hallands sjukhus för covid-19, varav 8 på IVA.

– Det är förstås en hög siffra, men det hade kunnat vara ännu värre. Att antalet inlagda och döda inte ökat i samma takt som antalet smittade är ändå något positivt i det mörka, säger Johanna Wiechel Steier.

Färre andel döda i Halland än i riket

Mellan torsdagen och fredagen rapporterades sju nya dödsfall med covid-19 i Halland och det totala antalet avlidna uppgår nu till 172.

– Tittar man på antalet avlidna per 100 000 invånare så ligger Halland fortfarande lågt, både om man jämför med våra grannregioner Skåne och Västra Götaland och med riket som helhet, säger Johanna Wiechel Steier.

Halland (den svarta linjen) har lägre antal avlidna per 100 000 invånare än grannregionerna Skåne (blå linje) och Västra Götaland (ljusgrön linje). Den mörkgröna linjen visar antalet för hela riket (per 100 000 invånare). Bild: Källa: Folkhälsomyndigheten
Halland (den svarta linjen) har lägre antal avlidna per 100 000 invånare än grannregionerna Skåne (blå linje) och Västra Götaland (ljusgrön linje). Den mörkgröna linjen visar antalet för hela riket (per 100 000 invånare). Bild: Källa: Folkhälsomyndigheten

Halland står nu för 1,6 procent av det totala antalet döda i Sverige, trots att drygt tre procent av landets befolkning bor här. Hela 35 procent av de avlidna har varit bosatta i Stockholmsregionen, nästan 16 procent i Västra Götalandsregionen och drygt åtta procent i Skåne. Inom Halland återfinns störst andel avlidna i Kungsbacka och Varberg (26 respektive 24 procent), men Halmstad kommer tätt efter (22 procent).

Fakta: Smittspridningen i de halländska kommunerna

Antal fall av covid-19 fram till 13 januari (inom parantes: ökning sedan 3 januari)

Laholm: 1260 (+292)

Hylte: 396 (+136)

Halmstad: 5338 (+1343)

Falkenberg: 1741 (+368)

Varberg: 3045 (+374)

Kungsbacka:3645 (+557)

Fakta: Kommuner/stadsdelar med störst andel smittade

Antal sjukdomsfall per 10 000 invånare i vecka 1

Skurup: 114

Landskrona: 101

Trelleborg: 98

Malmö Husie: 96

Malmö Kirseberg: 95

Malmö Hyllie: 94

Hylte: 93

Bjuv: 88

Halmstad: 87

Perstorp: 87

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här