Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Coronapandemin har lett till försämrade svenskkunskaper bland nyanlända.
Distansstudier, hemarbete, arbetslöshet och social distansering är saker som kan leda till isolering och sociala problem. Bild: Olof Ohlsson

Så kan pandemin leda till sociala problem

När länsstyrelsen i Halland på uppdrag av regeringen sammanfattar vilken oro för sociala problem som landets kommuner ser på grund av coronapandemin nämns allt från psykisk ohälsa bland äldre till försämrade svenskkunskaper bland nyanlända.

Det var i juni som regeringen sade till landets länsstyrelser att samla in vilken lägesbild de lokala kommunerna hade av eventuella risker för problem och utsatthet på grund av covid-19.

Länsstyrelsen i Halland fick uppdraget att sammanställa alltsammans, vilket ledde till en första rapport i början av juli. I slutet av augusti skickade sedan länsstyrelsen i Halland ut följdfrågor, vilket nu har mynnat ut i en uppföljande rapport till regeringen.

– En av svårigheterna med att göra en nationell sammanställning är att svaren från varje enskild länsstyrelse skiftar så. Det är svårt att ge en generell bild när det inte framgår hur utbredda de olika problemen är, konstaterar Lovisa Ljungberg, chef för utvecklingsenheten vid länsstyrelsen i Halland.

Lovisa Ljungberg på länsstyrelsen i Halland tycker det är svårt att få fram en samlad bild över vilka problem pandemin orsakat i landet, eftersom variationerna är så stora. Bild: Jari Välitalo
Lovisa Ljungberg på länsstyrelsen i Halland tycker det är svårt att få fram en samlad bild över vilka problem pandemin orsakat i landet, eftersom variationerna är så stora. Bild: Jari Välitalo

– Det är i många fall också omöjligt att bevisa om en ökning av ett visst fenomen nödvändigtvis beror på just pandemin, eller om det är andra faktorer som ligger bakom. Dessutom kan det uppstå problem genom pandemins långsiktiga effekter som ännu inte syns, förklarar Lovisa Ljungberg.

I den färdiga rapporten talas det nu i alla fall om att man på vissa håll sett en ökning av våld i nära relationer samt hedersvåld. Samma sak gäller problematik kring ökad användning av alkohol.

Flera kommuner förutspår en ökad användning av chattfunktioner och stödtelefoner.

Samtidigt säger drygt hälften av landets länsstyrelser att antalet anmälningar till socialtjänsten gällande våld i nära relationer varit som vanligt.

Elever som vanligtvis har hög frånvaro är borta ännu mer under pandemin.

När det gäller barn och ungdomar var frånvaron i för- och grundskola hög i pandemins inledning, för att senare gå ner – men nu ökar den igen. Framför allt är det de elever som vanligtvis har hög frånvaro som är borta ännu mer under pandemin.

Många kommuner hävdar att familjer hänvisar till pandemin för att inte ta emot insatser från socialtjänsten. Det talas om familjer som skyller på symptom för att kunna ”hålla sig undan” i samband med orosanmälningar och att det i vissa fall lett till att det tagit längre tid att upptäcka missförhållanden.

Från flera gymnasieskolor kommer rapporter om en ökning av besök hos skolsköterskor och skolkuratorer, främst bland tjejer. En del av problemen med social isolering kopplas till vårens distansundervisning.

Motorburen ungdom stör ordningen med hög musik och riskfylld bilkörning.

Från en del håll talas om ökad användning av alkohol och narkotika, men bilden är inte entydig. Det talas också om ökad skadegörelse på skolor och förskolor samt samlingar av motorburen ungdom som stör ordningen med hög musik och riskfylld bilkörning.

Många kommuner har försökt tackla detta genom att ge bidrag till föreningar för nattvandring så att närvaron av vuxna ökar.

När det gäller isolering och ohälsa bland äldre befarar många kommuner en ökning i vinter eftersom sociala möten utomhus försvåras under den årstiden.

Flera kommuner lyfter också fram att SFI-undervisning på distans kan göra det svårare för nyanlända att lära sig svenska – vilket kan leda till isolering och psykisk ohälsa.

Stark oro uttrycks för personer med funktionsnedsättning som drabbats av nedstängda verksamheter, eftersom denna grupp har särskilt svårt att bryta isoleringen. Några kommuner rapporterar också om destruktiva beteenden bland dem som drabbats.

En del familjer menar också att hemarbete har minskat stressen.

Men allt är inte negativt i rapporten. Det finns exempelvis signaler om en minskning av misshandelsfall på grund av ett förändrat krogliv samt en minskning av langning när Systembolaget har kontroller vid insläppet till butikerna.

En del familjer menar också att hemarbete har minskat stressen och ökat den sociala samvaron. Dessutom vittnar en del skolelever om mer arbetsro när de jobbat hemifrån.

Vid sidan av det här uppdraget har länsstyrelsen i Halland i år haft regeringens uppdrag att samordna planeringen bland landets länsstyrelser inför nya utbrott av covid-19. I början av september ledde detta till att en nationell plan presenterades – där det talades om att beredskapen var god.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!