Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Alexandra Almén, avdelningschef HR på barn- och ungdomsförvaltningen Bild: Privat/TT
Alexandra Almén, avdelningschef HR på barn- och ungdomsförvaltningen Bild: Privat/TT

Så allvarlig är lärarbristen i Halmstads skolor

Under det senaste läsåret var drygt sju av tio lärare på grundskolorna i Halmstad behöriga i ämnena de undervisar i. Det är en större andel än genomsnittet i landet, men det är fortfarande svårt att hitta behöriga lärare i alla ämnen.

Totalt i samtliga grundskolor i Halmstads kommun, kommunala och fristående, fanns det under förra läsåret drygt 900 heltidstjänster för lärare. 73,9 procent av tjänsterna var besatta av behöriga lärare, alltså personal med lärarlegitimation och behörighet i ämnena de undervisar i.

Det innebär att Halmstad ligger en liten bit över rikssnittet på drygt 70 procent, en siffra som dessutom minskat en aning från året innan. Än finns ingen exakt statistik över hur fördelning av behöriga och icke behöriga lärare ser ut för läsåret 2020/2021. Alexandra Almén, chef för HR-avdelningen på barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstad, berättar att det i början av höstterminen 2020 jobbade 66 obehöriga lärare på de kommunala grundskolorna, vilket är färre än vid förra läsårsstarten.

– Vi har fortsatt svårigheter med att rekrytera inom vissa kategorier men det har inte blivit svårare än vad det var för ett par år sedan. Det har gått lite långsamt åt rätt håll, säger Alexandra Almén.

Precis som tidigare år är det svårt att hitta lärare som är behöriga i praktiskt estetiska ämnen som slöjd, musik och hemkunskap. Även lärare i moderna språk och högstadielärare i matte och naturorienterande ämnen är det brist på. Hittas ingen behörig lärare anställer kommunen en obehörig under en begränsad tid och fortsätter leta efter en behörig. Ofta är det personer som kan ett ämne, men som saknar lärarutbildning, exempelvis en hantverkare som undervisar i träslöjd.

LÄS MER: Flera klasser står utan behöriga lärare

LÄS MER: Hög tillgång på behöriga lärare i Laholm

Skillnader mellan skolorna

Trots att andelen behöriga lärare är högre i Halmstad än genomsnittet är det stor skillnad mellan skolorna i kommunen. Om man räknar andelen behöriga lärare i förhållande till antalet heltidstjänster på skolan och vilka ämnen de undervisar i är knappt 40 procent av lärarna på Andersbergsskolan behöriga. Däremot är nästan alla, 93 procent, av lärarna på Frennarps byskolan behöriga.

Anledningen till att Andersbergsskolan sticker ut i statistiken, även om skolan har många behöriga lärare till antalet, är att lärarna behöver undervisa i fler ämnen än vad de är utbildade i. Det är bland annat för att många elever på skolan behöver läsa ämnet svenska som andraspråk, vilket det inte finns tillräckligt av behöriga lärare för förklarar Alexandra Almén.

– Vi vill att så många av eleverna som möjligt ska undervisas av legitimerade lärare med behörighet i de ämnen man undervisar i. Men det är bättre att undervisas av en legitimerad lärare som inte har behörighet i just det ämnet än en obehörig lärare som inte har gått någon lärarutbildning alls, säger hon.

Styr lärare mot skolor med större behov

Det finns ett litet samband mellan skolornas resultat och andelen behöriga lärare. När HP rapporterade om högstadieskolornas resultat listades skolorna efter hur stor del av niondeklassarna som gick ut med gymnasiebehörighet. De två skolorna som hamnade längst ner på listan, Östergårdsskolan och Klaraskolan, har också en mindre andel behöriga lärare jämfört med snittet bland de kommunala skolorna. De två toppskolorna i den rankningen, Stenstorpsskolan och Gullbrandstorpsskolan, ligger över snittet.

Men det finns också undantag. Bland annat Getingeskolan, som låg fyra på listan bland gymnasiebehörighet bland niorna, ligger nära botten av listan när det gäller andelen behöriga lärare med knappt 65 procent.

Från förvaltningens sida försöker man höja andelen behöriga lärare och jämna ut skillnaderna mellan skolorna.

– Ett sätt som vi har försökt med de senaste åren är att i större utsträckning försöka styra förstalärartjänsterna till skolor med större behov, både utifrån hög socioekonomisk tyngd men också där det varit svårt att rekrytera, säger Alexandra Almén.

LÄS MER: Fler behöriga till gymnasiet – men fortsatt stora klyftor

LÄS MER: Skolklyftorna beskrivs som ett misslyckande

Gunnar Bjärnlid är rektor på friskolan Wallbergsskolan i Halmstad.
Wallbergsskolan saknar behöriga lärare i tre ämnen i år. Men eftersom det är mindre tjänster är det lättare för de obehöriga lärarna att planera sina lektioner säger rektor Gunnar Bjärnlid. Bild: Isabel Bark

Skillnader mellan fristående skolor

Generellt i landet är det högre andel behöriga lärare på kommunala skolor jämfört med fristående. I Halmstad är det lite blandat.

På Eketånga Montessoriskola var andelen behöriga lärare räknat per heltidstjänst relativt hög (87 procent) jämfört med genomsnittet förra läsåret. Däremot var samma siffra betydligt lägre på Vittra (52,4 procent) förra läsåret, inför höstterminen 2020 har dock andelen behöriga lärare på Vittra ökat.

På den fristående skolan Wallbergsskolan saknas det denna termin behöriga lärare i tre ämnen. Enligt rektor Gunnar Bjärnlid har det ingen större påverkan på kvaliteten på utbildningen eftersom det handlar om mindre tjänster som tillsammans motsvarar mindre än en heltidstjänst. Just nu undervisar icke behöriga lärare i bild, musik och franska.

– Det påverkar inte så mycket eftersom det är små ämnen och de har god möjlighet att planera. Det är mer problematisk om man har en obehörig lärare som ska gå på 100 procent. Det är enklare om man har en vecka på sig att förbereda sina 30 procent, säger han och poängterar att de obehöriga lärarna inte heller är mentorer för någon klass som de andra lärarna är.

Helen Nilsson är ordförande för Lärarförbundet i Halmstad och arbetar själv som högstadielärare.
Att obehöriga lärare undervisar innebär att det blir ett lotteri för eleverna om vilken utbildning de får menar Helen Nilsson, ordförande för Lärarförbundet i Halmstad. Bild: Jari Välitalo

”Ett lotteri”

Att det saknas behöriga lärare beror till stor del på att inte finns tillräcklig många som utbildar sig till lärare. Enligt en prognos från Skolverket kommer det att saknas omkring 45 000 lärare om 15 år.

Att inte fler väljer att utbilda sig till lärare kan bero på att bilden av yrket är lite avskräckande, det tror Helen Nilsson som är högstadielärare och ordförande för Lärarförbundet i Halmstad.

– Det är ett uppdrag i förändring och har varit det i många år. Det är inte bara i klassrummet utan läraren har så många andra uppdrag. Jag tror det har förmedlats en bild av vad det innebär att vara lärare som inte har tilltalat de som söker till högskoleutbildningarna. Det har inte framstått som tillräckligt attraktivt, säger hon.

Vad innebär det för kvaliteten på utbildningen att icke behöriga lärare undervisar i skolorna?

– Dels innebär det en ökad arbetsbelastning för kollegorna till de som är outbildade. Det innebär också för våra barn och elever att det är ett lotteri. Det sätter likvärdigheten på spel när det blir ett lotteri i vilken lärare och utbildning man får, säger Helen Nilsson.

LÄS MER: Register över skolor hemligstämplas

Så såg behörigheten ut förra läsåret (2019/2020)

Skola Antal anställda lärare Antal heltidstjänster Andel behöriga lärare räknat per heltidstjänst
Andersbergsskolan 34 32,7 39,8%
Brearedsskolan 14 7,7 73,8%
Brunnsåkersskolan 61 52 76,7%
Bäckagårdsskolan 18 12,7 82,4%
Eketånga Montessoriskola 87%
Eldsbergsskolan 12 7,4 67,3
Esperedsskolan 20 12,7 71,7
Frennarps byskola 6 3,6 93%
Frösakullsskolan 10 6,8 90,5%
Furulundsskolan 60 43,9 78,8%
Fyllingeskolan 51 34,2 72,8%
Getingeskolan 66 38,5 66%
Gullbrandstorpsskolan 37 29,1 79%
Haverdals byskola 11 7,5 76,6%
Internationella engelska skolan 39 92%*
Jutarumsskolan 15 12,6 67,2%
Klaraskolan 33 30,8 69,8%
Kvibilleskolan 10 5,8 56,7%
Linehedsskolan 12 10,3 83,4%
Lyngåkraskolan 16 13,3 65,7%
Nyhemsskolan 13 10,7 91,6%
Slottjordsskolan 19 15,8 71,5%
Snötorpsskolan 22 20,9 86,1%
Sofiebergsskolan 18 13,5 85,2%
Steningeskolan 6 4,1 86,3%
Stenstorpsskolan 37 33,1 82,8%
Söndrumsskolan 67 59,5 80,3%
Trönningeskolan 44 31,2 64,1%
Valhallaskolan 28 21,6 74,1%
Vallåsskolan 62 56,6 71,6%
Vittra 16,1 52,4%
Wallbergsskolan 15,4 75,2%
Åledsskolan 20 16,2 88,7%
Östergårdsskolan 44 40,7 70%
Österledsskolan 28 26 78,1%

Fotnot: Andelen behöriga lärare är räknat på antalet heltidstjänster och inte per anställd lärare för att ge en rättvis bild. Med behörig lärare menas en lärare med lärarlegitimation och som är behörig i samtliga ämnen som den undervisar i. D ärför kan siffran bli lägre på exempelvis mindre skolor med få anställda där samma lärare kan behöva undervisa i många ämnen.

* I statistiken för Internationella engelska skolan är även lärare med utländsk behörighet medräknade eftersom de får undervisa och sätta betyg precis som svenska lärare genom ett undantag i skollagen.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här