Rotorpshuset förfaller – ägaren har sökts av polis

Det kulturhistoriskt värdefulla trähuset på Rotorpsvägen kan snart vara bortom räddning. Polis har under lång tid sökt ägaren för att delge honom krav på att huset ska renoveras, men utan att hitta honom.