Rökutveckling från bil – E6 avspärrad

Det kom rök från en personbil på E6, i södergående riktning. Bilen stod strax norr om avfarten vid Kvibille och vägen var under en tid delvis avspärrad.