Kristina Örjes och Malin Joleby hoppas att ett Röda korsets hus kan öppna i Halmstad innan året är slut.
Kristina Örjes och Malin Joleby hoppas att ett Röda korsets hus kan öppna i Halmstad innan året är slut. Bild: Cecilia Welin

Röda korset vill starta ett hus för utsatta i Halmstad

Röda korset planerar att starta ett hus för utsatta i Halmstad. Just nu håller föreningen, tillsammans med kommunen, på att leta efter en lämplig lokal.
– Behovet på orten styr vad huset kommer att erbjuda, men generellt kan det handla om verksamhet för barnfamiljer, hemlösa och äldre, berättar Malin Joleby, verksamhetsutvecklare.

ANNONS
LocationHalmstad|
|

Konceptet med Röda korsets hus är relativt nytt och finns än så länge bara på ett fåtal orter i Sverige som till exempel Stockholm, Malmö och Vänersborg. Röda korsets hus fungerar som en trygg plats för människor i utsatta livssituationer och idén föddes i samband med den stora flyktingvågen 2015–2016.

Nu är tanken att även Halmstad ska få ett Röda korsets hus.

– Det är ett hus för de allra mest utsatta i samhället, som kanske har fallit mellan stolarna eller där kommunens insatser inte räcker till, säger Kristina Örjes från föreningen som är ansvarig för uppstarten.

Ta en dusch eller tvätta

Huset kommer att vara öppet och erbjuda verksamhet under dag- och kvällstid. Vilka grupper som Röda korsets hus i Halmstad ska inrikta sig mot är inte helt bestämt än, men hemlösa är ett exempel.

ANNONS

– Då har man inte tillgång till det mest basala. Tanken är att man ska kunna komma till det här huset och tvätta sina kläder, ta en dusch på en trygg plats men även få möjlighet att ta en fika och få social samvaro och ett leende, säger Kristina Örjes.

Andra möjliga målgrupper är barnfamiljer som lever under tuffa ekonomiska förhållanden, ensamma äldre och asylsökande.

– Vi kommer att göra en behovsanalys innan vi bestämmer vad vi ska satsa på. Vi samarbetar mycket med andra aktörer som Rädda barnen, nattkaféet och Svenska kyrkan och vi ska titta på vad vi kan komplettera med. Det är till exempel ingen idé att vi har ett soppkök om kyrkan har det samma dag, säger Kristina Örjes.

Letar lokal

Halmstads kommun har ställt sig positiv till verksamheten och är villig att hjälpa till men i vilken form är inte helt bestämt än. Just nu ligger fokus på att hitta en lämplig lokal och detta arbete görs tillsammans med kommunen.

– Lokalen behöver ligga centralt så att den blir lättillgänglig för alla, säger Malin Joleby.

Hon berättar att behovet av ett Röda korsets hus har funnits ett tag.

– Vi har pratat om det längre men det är ett stort ansvar och ett stort engagemang som krävs. Man ska ha ett kontrakt, betala hyra och ha anställd personal så ska man göra en sådan här sak måste man se det på flera års sikt.

ANNONS

På frågan när föreningen hoppas kunna köra i gång blir svaret först ”helst i går”, innan Kristina Örjes tillägger:

– Sedan vi började jobba mer intensivt med kommunen så har förhoppningen varit att få i gång det under hösten men det är mycket som ska funka så allt beror på hur det går. Vi hoppas fortfarande på att det kan vara i drift innan året är slut i alla fall eller att vi åtminstone har en lokal och har fått i gång viss verksamhet.

Liten kostnad

Från politiskt håll är tongångarna positiva till att starta ett Röda korsets hus. Anna Fallkvist (M), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet kallar idén fantastiskt och tror att satsningen kan ha en positiv påverkan både på människors psykiska hälsa och på den generella känslan av trygghet och gemenskap.

Kostnaden blir troligen inte heller speciellt hög för kommunens del, tillägger hon.

– Kommunen har en hel del tomma lokaler som inte används och vi ska inventera dem ordentligt och se vad som skulle kunna passa för den här typen av verksamhet. På så sätt utnyttjar vi ju befintliga lokaler, säger hon.

Röda korsets ambition är att på sikt få med sig större företag som sponsorer.

– Vi vill skapa en tryggare och mer medmänsklig stad och få fler människor att må bättre och få det bättre och det borde ligga i allas intresse, säger Malin Joleby.

ANNONS
ANNONS