Röda bron stängs av än en gång - men öppnas kvällar och helger

Än en gång stängs Järnvägsbron över Nissan av för gång- och cykeltrafik i flera veckors tid. Den här gången är avstängningen inte total, utan det kommer att vara möjligt att gå och cykla på bron under veckosluten, liksom på kvällar och tidiga morgnar.