Risk för planerade elavbrott: Kommunen och Hem i beredskap

Två kärnkraftsreaktorer är avstängda och det har varit kallt i södra Sverige: Hem i Halmstad har förberett för planerade strömavbrott.
Från kommunens sida är ambitionen att hålla all verksamhet i gång även om elen stängs av – inte minst skolor och förskolor.