Risk att Kulturskolans avgifter höjs med 50 procent

Slut på undervisning i film och 50 procent högre avgifter. Det kan bli konsekvenserna av att Kulturskolan måste spara.