Rekordgammalt regeringsärende om husbygge i Onsjö

Två och ett halvt år – och fortfarande inget beslut. Förhandsbeskedet för en villa i Onsjö är näringsdepartementets äldsta bygglovsärende.