Rejäl sänkning av kommunens kostnader för skador

2018 slog kommunens kostnad för skadegörelse, inbrott och bränder rekord då den landade på en bra bit över fem miljoner. I fjol störtdök kostnaden till knappt 1,3 miljoner. Vallåsskolan har den högsta kostnaden för skador men flest incidenter har det varit på Halmstad Arena