Willy Engebrethsen är rättsombud på FUB i Halland.
Willy Engebrethsen är rättsombud på FUB i Halland. Bild: Jari Välitalo/HP Arkiv

Rättsombudet sågar Halmstads planer: ”Inte baserat på kunskap”

FUB, föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, oroas över de förändringar som väntar i Halmstads kommun. Att blanda ihop daglig verksamhet med LSS-boenden är inte förenligt med den kunskap som finns om funktionsnedsättningar, menar Willy Engebrethsen, rättsombud i Halland.
– Det är med förvåning som jag tar del av diskussionen i Halmstad, säger han.

ANNONS
|

HP har i flera artiklar rapporterat om den förändring som är på gång inom daglig verksamhet och boendeverksamheterna i Halmstad. Det handlar om ett samarbete där de båda personalgrupperna tillsammans ska bemanna verksamheterna.

Förändringen har kritiserats av både medarbetare och brukare. I veckan stängdes också en personalgrupp av efter en protestvideo i sociala medier.

LÄS MER: Avstängd LSS-personal om videon: ”Trygga med det vi gjort”

Rättsombudet: ”Ytterst negativa konsekvenser”

FUB – föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning – ser med oro på de förändringar som förhandlas i Halmstad.

– Jag förstår att personal och anhöriga reagerar kraftfullt eftersom förändringen skulle få ytterst negativa konsekvenser för alla berörda, inte minst för de personer LSS kom till för. Möjligheten att uppnå goda levnadsvillkor är redan i dag begränsade, av olika anledningar, och detta beslut gör det ännu svårare, säger Willy Engebrethsen, rättsombud på riksförbundet FUB i Halland.

ANNONS

Han fortsätter:

– Detta strider mot kunskapen om den sårbarhet som finns när man har en utvecklingsstörning. Dessa personer har problem med många kontakter, med personer de inte riktigt känner, som inte kan tolka deras kommunikation och som inte är inskolade.

LÄS MER: Carolines hjälprop i sociala medier: ”Det är mig Halmstad ska vara arg på”

Andra kommuner skakar på huvudet

Willy Engebrethsen har jobbat inom omsorgen sedan 1975, på boenden, daglig verksamhet, särskola och som handledare och föreläsare. Han menar att personalsamarbetet i Halmstad riskerar att leda till det som kallas ”problemskapande beteende” – det vill säga att brukarna hamnar i stress när de möter flera olika personer som ska hjälpa dem med exempelvis hygien.

– Får man hjälp av en anställd som sedan inte kommer tillbaka förrän 14 dagar senare, då tappar man den viktiga kontinuiteten i verksamheten, säger Willy Engebrethsen.

LÄS MER: LSS-personal i protest mot nytt sätt att jobba: ”Idiotiskt”

I dagsläget förhandlas samarbetet mellan Kommunal och Halmstads kommun. En särskild invändning från FUB är bristen på samverkan i frågan.

– En sak som Halmstad totalt har missat är deras samverkansskyldighet. Kommunen har en samverkansskyldighet, när det gäller alla LSS-frågor, med organisationerna som företräder personerna. Vad jag har förstått så har det inte skett någon samverkan inför denna förändring. Och det är anmärkningsvärt, säger Willy Engebrethsen.

ANNONS

Vet du om något liknande samarbete har införts i andra halländska kommuner?

– Nej. Det är med förvåning som man tar del av diskussionen i Halmstad. Jag pratade med en enhetschef i Falkenberg häromdagen som bara skakade på huvudet, säger han och tillägger:

– Visst är det bra att man försöker få till bättre tjänster och arbetstider för sin personal, men det får ju inte ske på bekostnad av särskilt utsatta personer.

Planerna har skjutits fram

Bakgrunden till förändringen inom LSS är, enligt Halmstads kommun, införandet av heltid som norm i kommunen. Arbetet utgår från ett nationellt avtal mellan Kommunal och Sveriges kommuner och regioner, SKR. Att leva upp till avtalet innebär förändringar av arbetspass och scheman.

Ella Kardemark (KD), ordförande i personal- och ledningsutskottet, har också framfört att åtgärden ska säkerställa personalförsörjningen inom vård- och omsorg.

”Alternativet till ett kommungemensamt samarbete är att respektive förvaltning får bemanna upp med timvikarier. Det tror jag inte leder till ökad kvalitet, snarare tvärtom. Dessutom skulle det innebära enorma kostnader för Halmstads kommun”, sa Kardemark till HP den 21/1.

LÄS MER: Ella Kardemark (KD): ”Förstår att personalen är orolig”

Planen var att samarbetet skulle införas redan under våren 2021. Införandet har sedermera skjutits fram till efter sommaren.

ANNONS

– Det handlar egentligen om att kunna skapa förberedelser för en ännu bättre process, säger kommunens förhandlingschef Leif Johansson och tillägger att arbetsgivaren har ”väldigt konstruktiva förhandlingar” med Kommunal.

LÄS MER: Medarbetare stängs av efter protestvideo – ska utredas

ANNONS