Raljerande tilltal ses inte som trakasseri

Det var fel av befälen att kalla en officersaspirant för ”professorn”, hans anmälan om trakasserier borde ha hanterats snabbare och det borde ha dokumenterats hur han avbröt sin utbildning. De här slutsatserna drar Militärhögskolan – samtidigt som inga bevis för mobbning har hittats.