Rädsla för rättsprocess kring avtalet vid Äventyrslandet

Det är för att undvika en rättsprocess som kommunen vill bilda bolag ihop med en privat intressent när det gäller bostäder vid Äventyrslandet.
– Risken finns alltid att en tomträttsinnehavare som sägs upp går till domstol. Han hade kunnat hävda att behovet att driva restaurangen vidare väger tyngre än kommunens behov, säger mark- och exploateringschef Magnus Sjöberg.