Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Rättegången mot mamman som mördade sin fyraåring avslutas på måndag. Socialstyrelsens rättsliga råd konstaterar att hon led av en allvarlig psykisk störning vid tiden för mordet och kan dömas till rättspsykiatrisk vård. Bild: Roger Larsson
Rättegången mot mamman som mördade sin fyraåring avslutas på måndag. Socialstyrelsens rättsliga råd konstaterar att hon led av en allvarlig psykisk störning vid tiden för mordet och kan dömas till rättspsykiatrisk vård. Bild: Roger Larsson

Rättsliga rådet anser att mamman är psykiskt sjuk

Mamman som mördades sin fyraårige pojke bedöms ha gjort det under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Men det var inte en psykos, konstaterar utredande läkare och anger i stället att hennes ångestproblematik är en förklaring.

Mamman har bedömts av rättspsykiatriska experter två gånger tidigare. De kom fram till rakt motsatta slutsatser. Första gången ansågs hon inte ha varit eller ha agerat under påverkan av en allvarlig psykisk störning.

Vid den andra undersökningen blev resultatet det motsatta, då konstaterade läkarexpertis att hon begått mordet under påverkan av en allvarlig psykisk störning.

När nu Socialstyrelsens rättsliga råd gett ännu en rättspsykiatrisk expert uppdraget att undersöka mamman konstaterar han direkt att förutsättningar för att komma fram till en korrekt slutsats är bättre än tidigare, framför allt jämfört med den första undersökningen som skedde relativt nära inpå brottet.

Genom en grundlig analys och jämförelser med kollegernas slutsatser kommer den nya undersökningen fram till att det av allt att döma i huvudsak var mammans ångestsyndrom som låg till grund för hennes panikartade agerande som ledde till mordet.

Mängder av vittnesmål om henne från tiden före mordet i slutet av september anger detaljer som talar emot ett psykostillstånd vid mordtillfället. Hon hade en rad sociala kontakter där inget som talar för en begynnande eller pågående psykos märktes.

I hög grad

Hon träffade till och med läkare som skrev ut medicin som man normalt inte hade skrivit ut om det funnits minsta misstanke till psykos, eftersom medicinen i sig själv har som biverkan att den kan framkalla en psykos.

Socialstyrelsens rättsliga råds undersökande läkare pekar också på mängder av händelser och reaktioner från mammans sida som i högre grad talar för att det var hennes ångestproblematik som styrde henne.

Specialistläkaren Fredrik Hedén skriver i sitt utlåtande bland annat om hennes problem att det i stället för en psykosdiagnos: ”...i stället utgörs av ångestproblematik med panikattacker och katastroftankar.” och att: ”ångestproblematiken bör ses som en komponent av NN:s personlighetssyndrom i stället för att tilldelas en separat diagnos.”

Allvarlig psykisk störning

Han konstaterar därför: ”Undertecknad bedömer att i detta enskilda fall bör NN:s personlighetssyndrom, med tillhörande svåra ångestanfall med tidvis psykosliknande symtom, betraktas som en allvarlig psykisk störning i lagens mening. Undertecknad bedömer att gärningen är utförd i samband med ett sådant psykosliknande tillstånd och att den därmed är utförd under påverkan av en allvarlig psykisk störning.”

Rättsliga rådets bedömning blir som en konsekvens av det att mamman som en följd av detta ha behov av psykiatrisk vård som är förenad med ett frihetsberövande och annat tvång och att det finns medicinska förutsättningar för att döma henne till rättspsykiatrisk vård.

Rättegången mot mamman avslutas på måndag 1 juni.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här