Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Protestgrupp överklagar Halmstads hotellavtal till domstol

Motståndare till hotellbygget vid Österskans överklagar Halmstads ramavtal till förvaltningsrätten. På juridisk väg vill de stoppa planerna, men kommunjuristen är skeptisk.
– Jag tror de är för sent ute, säger Mats Wallmark.

Aktionsgruppen vill att förvaltningsrätten ska pröva lagligheten i det ramavtal som Halmstads kommun upprättat med konsortiet Hotell Österskans AB.

– Avtalet leder till en osund konkurrens, gynnar enskilda och strider därmed mot kommunallagens andra kapitel, åttonde paragraf. En kommun kan stödja näringsverksamhet men då ska det vara allmänt. I det här fallet anser vi att man främjar enskilda, säger Torbjörn Larsson, en av dem som skrivit under överklagan.

För att belägga sin sak hänvisar hotellmotståndarna bland annat till en av punkterna i ramavtalet där det står: ”Kostnaderna för kommunens detaljplanearbete och därtill hörande utredningar ska bekostas av kommunen.”

– Det här är unikt. Är det någon som vill ändra en detaljplan för ett särskilt ändamål så brukar vederbörande få stå för kostnaderna själva, säger Torbjörn Larsson och fortsätter:

– I avtalet står det också att kommunen ska upprätta ett markanvisningsavtal med de utvalda företagarna, vilket vi uppfattar som att man åsidosätter hela marknadsprocessen. Andra aktörer stängs ute och Serneke och co kan bygga till vilket pris som helst.

Hotellbygget har fått stark kritik

Hotellplanerna vid Österskans har kritiserats av tungviktare som länsstyrelsen, Destination Halmstad och Statens geotekniska institut. Protestgruppen hoppas att en juridisk prövning kan sätta stopp för höghuset, om politikerna inte lyssnar till samrådet, berättar Torbjörn Larsson.

– Förhoppningarna är att förvaltningsrätten efter prövning underkänner ramavtalet med följdeffekten att den detaljplaneprocess som just nu pågår läggs ned, säger han.

Det aktuella ramavtalet skrevs under i slutet av 2018. Anledningen till att gruppen överklagar först nu är att avtalet inte varit känt för dem sedan tidigare.

LÄS MER: Länsstyrelsen starkt kritisk mot planerat hotellbygge

LÄS MER: SGI vill ha större undersökning av hotellmarkens stabilitet

Kommunjuristen: ”För sent ute”

Huruvida förvaltningsrätten tar upp överklagan för prövning återstår att se. Halmstads kommunjurist Mats Wallmark tror dock inte att möjligheterna för prövning är så stora.

– Jag skulle tro att de är för sent ute i de bitarna som de har angivit. Tidsfristen för laglighetsprövning av ett beslut från kommunstyrelsen faller tre veckor efter att protokollet är justerat och anslaget på kommunens anslagstavla, säger han och fortsätter:

– Dessutom kan det röra sig om beslut av förberedande eller verkställande art, som det heter i kommunallagen. Dessa går inte att överklaga, utan då får man klaga på det slutgiltiga beslutet.

Mats Wallmark vidhåller att utifrån hans insyn har Halmstads kommun hållit sig till kommunallagen i hela ärendet.

– Vi har rätt enligt lag att upplåta eller sälja mark. Och vi har också rätt enligt lag att ta fram detaljplaner, säger han.

”Bygger på en missuppfattning”

Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande, vill inte uttala sig om de juridiska aspekterna av överklagan, men reagerar på en av formuleringarna i skrivningen: ”Vi anser inte att det finns några synnerliga skäl för Halmstad kommun att på skattebetalarnas bekostnad ge sig in i hotellbranschen.”

Detta bygger på en missuppfattning som har fått viss spridning, framhåller han.

– Halmstads kommun har självklart inte gett sig in i hotellbranschen på skattebetalarnas bekostnad. Avtalet bygger på en försäljning av mark som kommunen får betalt för, säger Jonas Bergman.

Namninsamling närmar sig målet

Parallellt med överklagan pågår en namninsamling för att få till stånd en folkomröstning om hotellet. Aktionsgruppen har till den 27 februari på sig att samla in 8 000 namn, kravet för att politikerna ska behandla frågan om en lokal folkomröstning. Hittills har gruppen samlat in cirka 6 100 namn.

– Vi har ytterligare 200 namnunderskrifter på väg in. Vi är inte riktigt där än, men på god väg, säger Torbjörn Larsson.

LÄS MER: Hotellmotståndare i öppet brev: Kommunen är tondöv

LÄS MER: Tid att tycka om hotell slut – nu går processen vidare

LÄS MER: Karolina Davidsson: ”442 nya rum – men ingen anläggning som kan ta emot stora kongresser”

LÄS MER: Motståndare vill ha folkomröstning om hotellplaner

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!