Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Utmanare. Per Nilsson, delägare i Kuskatorpet AB, vill ta hand om all avfallshantering inom Halmstads kommun som inte omfattas av det kommunala monopolet.

Privata Kuskatorpet vill få arrendet på nya deponin

Kuskatorpet AB utmanar Halmstads kommun på all avfallshantering som inte lyder under det kommunala monopolet. Företaget vill ta hand om avfallet som ska hanteras på den nya deponin på Kistinge, samt verksamheten på Biocenter i Trönninge och de båda återvinningscentralerna Flygstaden och Vilhelmsfält.

Utmaningen har lämnats in till kommunen bara dagar innan kommunfullmäktige ska besluta om att låta Halmstad Energi och Miljö, Hem, få arrendet på den nya deponin i Kistinge. Det sker på tisdag, samma dag som den omdiskuterade detaljplanen för sopdeponin på Kistinge ska klubbas.

Per Nilsson, delägare i Kuskatorpet, är kritisk till att inte kommunen låter själva arrendeavtalet gå ut på upphandling utan är beredd att ge det till Hem direkt.

- Kommunen hade ju tänkt att ge avtalet att driva den nya deponin och återvinningsverksamheten på Kistinge till Stena Recycling utan upphandling, men det backade de ifrån. Nu är man där igen och tänker undvika en konkurrensutsättning. Jag begriper inte varför, säger Per Nilsson.

Förra gången Kuskatorpet anmälde intresse av deponin var man enbart intresserad av återvinningsdelen. Den här gången är bolaget berett att utmana hela verksamheten plus ytterligare stora delar av kommunens avfallshantering. Utöver deponin och återvinningscentralerna vill Kuskatorpet ta hand om all insamling och behandling av biologiskt avfall som hem hanterar inom kommunen och som inte omfattas av det kommunala monopolet. Dessutom vill man samla in och behandla verksamhets- och industriavfall inom kommunen. Bolaget är berett att verka för att samtliga berörda arbetstagare får anställning hos Kuskatorpet.

Per Nilsson menar att kommunen inte ens skulle behöva bygga en nya deponi på Kistinge om hans bolag fick överta arrendet.

- Om vi ser till att merparten av industriavfallet återvinns istället för att användas som bränsle på Kristinehed, så minskar behovet att deponera aska och slagg. Det som uppstår kan man köra till deponi i Helsingborg, eller Göteborg dit man redan tänker köra aska och slagg, menar han.

- Kommunen skulle spara de 350 miljoner kronor som man 2009 beräknade att deponin skulle kosta att bygga, istället kunde man sälja marken som industrimark till ett uppskattat värde av 76 miljoner kronor, säger Per Nilsson.

Han hänvisar till EU:s avfallsdirektiv och Sveriges nationella mål som säger att återanvändning och materialåtervinning måste öka.

- Vår affärsidé är att materialåtervinna så mycket som möjligt och därefter producera en bränslemix som kan användas mer effektivt än de avfallspannor som Hem har valt att bygga. Det vore bättre om Hem blev ett renodlat energibolag och kommunen avskiljde renhållningsuppdraget där kommunen har ansvaret för att minska uppkomsten av avfall och öka återvinningen, menar Per Nilsson.

Kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M) tycker det är bra att kommunal verksamhet konkurrensutsätts. Däremot tycker han inte att det är några problem att Hem får arrendet.

- Det står i avtalet att Hem via underarrende kan upplåta mark till andra intressenter.

I beslutstexten står det att mark kan upplåtas till ”Stena recycling och andra intressenter”, betyder det att man har gett Stena några löften i förväg?

- Inte vad jag känner till. Det står väl så för att Stena har uttryckt intresse sedan tidigare, tror Carl Fredrik Graf.

Någon möjlighet att behandla utmaningen innan beslutet om arrendeavtalet med Hem ska tas finns inte.

- Ärendet har passerat kommunfullmäktige och nu går det inte att stoppa innan det kommer till fullmäktige, enligt Graf.

Förutom Stena Recycling och Kuskatorpet har även Sita och Ragn-Sells anmält intresse av att driva den nya deponin.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här