Arber Gashi (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, konstaterar att det är nämndens skyldighet att agera eftersom det handlar om barnens rätt till utbildning.
Arber Gashi (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, konstaterar att det är nämndens skyldighet att agera eftersom det handlar om barnens rätt till utbildning. Bild: HP/TT/Arkiv

Privat förskola hotas av vite på 400 000 kronor

Trots upprepade förelägganden har den privata förskolan inte rättat till brister som rör personalen kompetens. Ett allvarligt missförhållande anser barn- och ungdomsnämnden som nu kräver att Humlans förskola omedelbart åtgärdar saken – annars riskerar verksamheten vite på 400 000 kronor.

ANNONS
LocationHalmstad||

HP har vid ett par tillfällen rapporterat om den privata förskolan Humlan på Nyhem som ägs av Ilmis förskolor AB. Kommunen har vid flera tillfällen upptäckt brister i verksamheten, både vid planerade besök och vid oanmälda inspektioner.

Flertalet gånger har det handlat om att förskollärartätheten varit för låg. 2019 kom det också fram att de inskrivna barnen inte hade vistats så många timmar på förskolan som ägaren uppgivit. Därmed hade kommunen betalat ut för mycket i bidrag.

Detta ledde till att kommunen krävde tillbaka 160 000 kronor och polisanmälde förskolan för misstänkt bedrägeri. Pengarna har betalats tillbaka, men utredningen för bedrägeri har ännu inte avslutats hos polisen.

ANNONS

Nytt föreläggande

I fjol upptäckte kommunen återigen att verksamheten inte hade tillräckligt många förskollärare. Ett nytt föreläggande utfärdades.

I höstas lämnade förskolan in ett anställningsbevis som visade att en förskollärare hade anställts. Men därefter har det framkommit uppgifter från tidigare anställda om att personen inte varit på plats utan arbetat merparten av sin arbetstid på distans.

Förskolan har därför ännu en gång blivit föremål för en utredning hos barn- och ungdomsförvaltningen. Det faktum att förskolan trots flera tidigare förelägganden inte har tagit till sig av kritiken är något som kommunen ser allvarligt på.

Att förskolläraren har jobbat på distans förklarar Ilmis förskolor med att hen på bästa sätt skulle introduceras i verksamheten genom instudering och genomförande av dokumentation.

Förvaltningen anser å sin sida att förskolläraren främst behöver lära känna barnen och arbetslaget under introduktionen och anser att förskolans inställning är olämplig och visar brist på insikt.

Vite på 400 000

Bedömningen är att förskolan, som har ett 30-tal inskrivna barn, behöver minst två förskollärare på 1,5 heltidstjänst. Detta måste huvudmannen senast den 17 april se till att lösa, annars hotas förskolan av ett vite på 400 000 kronor enligt ett beslut som nu har fattats av barn- och ungdomsnämnden.

– Det är klart att det här är ett ärende man hade hoppats få slippa ta ställning i, men nu har vi hamnat i det här läget och vi har ett särskilt ansvar eftersom vi är tillsynsmyndighet. Vi måste garantera barnens rätt till utbildning, säger Arber Gashi (S), ordförande.

ANNONS

Hur gick nämndens diskussioner?

– Vi har ju haft föreläggande tidigare och även om förskolan har anställt någon på papper så har de inte löst det i praktiken. Det handlar om barnens bästa och vi har en skyldighet att agera, så därför fattade vi beslutet om vite, säger Arber Gashi.

Förutom bristen på kompetens har nämnden också konstaterat att det finns ett par andra allvarliga missförhållanden som förskolan måste rätta till. Ett är att minst tre personer har anställts utan att de har uppvisat utdrag från belastningsregistret, vilket medför en risk för att personer som dömts för allvarliga brott och kan utgöra en fara för barnen anställs, menar nämnden. Ett annat är att förskolan brister i arbetet med att motverka kränkande behandling.

Fatlume Mustafa, rektor på Humlans förskola, uppger att hon har fått information om beslutet men inte själv tagit del av det. Hon vill därför avvakta med kommentar.

LÄS MER:Polisanmäld förskola kritiseras efter ny tillsyn

LÄS MER:Privat förskola polisanmäld för bedrägeri

ANNONS