Politiska stridigheter om nytt äldreboende i Getinge

Det planerade äldreboendet i Getinge blev en politisk stridsfråga när kommunstyrelsen skulle klubba Halmstads lokalförsörjningsplan.