Politiker vill tillåta nytt daghem i villaområde

Tuff & Liten som driver familjedaghem i Snöstorp vill utöka sin verksamhet på orten. För att detta ska bli möjligt krävs en ändring av detaljplanen. Nu har politikerna valt att skicka ut en sådan på samråd så att berörda får en chans att tycka till.