Politiker vill se en sjömack redan i sommar

Politikerna tar nu ställning för att en sjömack vid Nissan ska sättas igång så snart som möjligt. Placering och finansiering överlåter man till tjänstemännen att lösa.