Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/6

Politiker ska sätta ner foten om förbindelse över Nissan

Nu är det dags för politikerna att sätta ner foten i frågan om en förbindelse över Nissan. I mars ska beslut fattas om det ska bli en bro eller en tunnel – eller kanske inget alls? En koll hos respektive parti visar att beslutet inte kommer att vara enigt.

En förbindelse över Nissan på Söder har diskuterats i åtskilliga decennier, både under arbetsnamnet Ringleden och Hamnleden.

I december 1975 skrev Hallandsposten att Hamnleden med ny bro över Nissan skulle påbörjas 1985. Något startskott för projektet blev det aldrig och hela idén begravdes 1987 – för att återuppstå bara tre år senare.

1989, när kommunen skickade ut dåvarande översiktsplan med sikte på 2010 på samråd, fanns en bro över Nissan på Söder med som ett förslag.

Tunnel halkat in i diskussionen

Under 2000-talet har diskussionerna även inkluderat en tunnellösning. Bro över Nissan har bytt namn till det lite mer diffusa ”förbindelse över Nissan”. Parallellt har även behovet av en ny bilöverfart ifrågasatts till förmån för ett mer hållbart resande.

Men nu tyder allt på att politikerna måste sätta ner foten. Orsaken är att det är svårt att arbeta med alla framtidsplaner som rör till exempel klimat, city, transporter och var kommunen ska bygga nya bostäder om inte politikerna bestämmer sig.

Bro eller tunnel påverkar den framtida planeringen, menar de tjänstepersoner som jobbar med alla dessa olika dokument.

Efter att ärendet diskuterats i samhällsbyggnadsutskottet är nu tanken att kommunstyrelsen ska fatta ett inriktningsbeslut den 16 mars.

– Kontentan är att så länge förbindelsens form inte är tydlig så blir det svårt att arbeta vidare med våra planer. Det blir väldigt olika scenarier beroende på om vi ska ha bro eller om vi ska hålla det öppet, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i utskottet.

Fördelar och nackdelar radas upp

I ett underlag som tjänstepersoner tagit fram radas fördelar respektive nackdelar med de två olika alternativen upp.

Tunnel får plus i kanten bland annat för att barriären mellan staden och Alet/Västra stranden inte blir lika stor som om en bro byggs, för att den inte påverkar båttrafiken och för att den innebär mindre bullerpåverkan på bostäder i området.

Broalternativet får å sin sida plus för att lösningen blir betydligt billigare även om den görs öppningsbar, för att den kan användas även av oskyddade trafikanter och för att den kan bli ett landmärke i stadsbilden.

Stor skillnad i kostnad

Materialet innehåller också grova beräkningar på vad de olika alternativen skulle kosta.

En tunnel landar på minst 900 miljoner, troligen betydligt mer. En öppningsbar bro med två körfält och gång- och cykelväg skulle kosta omkring 115 miljoner, en icke öppningsbar cirka 65 miljoner.

Rekommendationen från tjänstpersonerna är att det tas ett inriktningsbeslut om en bro med tillhörande gata på Söder, och Jenny Axelsson är inne på samma linje.

– Väldigt mycket i förutsättningarna pekar på en bro. En bro kostar mindre och är genomförbar inom överskådlig framtid medan en tunnel är en mycket längre process. Jag tänker också personligen att en bro kan bli ett häftigt arkitektoniskt inslag i stadsbilden, men jag vill inte gå händelserna i förväg utan nu får vi avvakta inriktningsbeslutet, säger hon.

Så här resonerar de olika partierna om förbindelse över Nissan på Söder:

Bild: Roger Larsson
Bild: Roger Larsson

Stefan Pålsson (S):

– Mitt parti kommer att ha ett medlemsmöte för att diskutera frågan om bro eller tunnel och som underlag ska vi ha den här tjänsteskrivelsen. Vi väljer att gå till våra medlemmar för att de ska få vara med och avgöra detta och vill inte föregå våra interna processer, så vi får ge besked lite senare.
Bild: Roger Larsson
Bild: Roger Larsson

Ella Kardemark (KD):

– Vi har inte sett underlaget än men står fast vid vårt vallöfte om en tunnel, för vi vill inte ha en bro över Nissan med tung trafik genom ett bostadsområde. Vi är väl medvetna om att en tunnel är dyrare men för oss är det viktigt att ha ett hundraårsperspektiv när den goda staden planeras och då är det kanske värt att göra ordentliga investeringar redan från början.
– Om det visar sig att det inte finns stöd för en tunnel vill vi diskutera lösningar som innebär ingen förbindelse alls.

Ola Nilsson (MP):

– Vi har ju tyvärr ingen representant i kommunstyrelsen där det här beslutet ska fattas, men vår inställning är att vi inte vill ha en bilförbindelse på Söder utan i stället hitta lösningar med kollektivtrafiken. Det är inte tid för stora trafikleder genom stan utan man får tänka på andra sätt när det gäller transporter och hitta klokare lösningar.
– Jag är medveten om att vi ses som bakåtsträvare med den här inställningen men det är precis tvärtom. Vi tänker på vår miljö och luftkvalitén och att vi måste ha en bra livsmiljö om vi ska bli 50 procent fler.
Bild: Jari Välitalo
Bild: Jari Välitalo

Jonas Bergman (M):

– Vi har sagt i valrörelsen att vi vill ha en bilbro över Nissan, där vi också vill ha välbehövliga cykel- och gångbanor. Vi har inte närmare diskuterat möjlighet till öppningsbar bro för båttrafiken, men nu har vi fått en mycket bra utredning av samtliga möjliga alternativ. Dessa kommer att diskuteras internt inför inriktningsbeslutet.
Bild: Jari Välitalo
Bild: Jari Välitalo

Tania Bengtsson (V):

– Vänsterpartiet menar att vi framförallt behöver lyfta de hållbara och så kallade yteffektiva färdsätten som gång, cykel och kollektivtrafik. Ambitionerna i förslaget till transportplan tycker vi är för låga. Bland annat används inte sänkta taxor i kollektivtrafiken som styrmedel.
– Vi kommer att ta ställning till förslaget som nu ligger inför beslutet i kommunstyrelsen.

Jenny Axelsson (C):

– Centerpartiets budskap i valet 2018 var att vi är positiva till en bro över Nissan, vilket vi såhär långt inte har behövt ompröva. Vi ser att det behövs trafiklösningar i en växande stad.
– I den fortsatta processen måste viktiga parametrar kring säker gång- och cykeltrafik, möjligheterna för en öppningsbar bro och samordning med klimatskydd längs vattnet tas med. Inför inriktningsbeslutet kommer vi gemensamt ta del av utredningen.
Bild: Jari Välitalo
Bild: Jari Välitalo

Lovisa Aldrin (L):

– Vi är för en förbindelse men har inte landat i ett skarpt beslut för hur den ska se ut. Vi var ett av de partierna som önskade en djupare utredning då den tidigare har fått rätt många år på nacken.
Bild: Roger Larsson
Bild: Roger Larsson

Fabio Ishaq (SD):

– Vi har inte hunnit sätta oss in i utredning än, men vi kommer att hantera detta innan kommunstyrelsemötet. Vi har tidigare sagt att vi gärna ser en tunnel men om kostnaderna svävar i väg och det är annat som påverkar är saker vi måste vi prata om i partiet först, innan vi tar ställning.

LÄS MER: Förbindelse står i vägen för skolans framtid

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här