Politiker ska betala tillbaka 205 000 kronor efter granskning

En stickprovskontroll ledde till djupare granskning, som nu har avslutats. Resultatet visar att 14 politiker ska betala tillbaka sammanlagt cirka 205 000 kronor för felaktigt utbetald ersättning.