Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Politiker säger ja till 180 bostäder – på område som behövs för totalförsvaret

M, C och SD har sagt ja till bostäder på ett område i Halmstad som är viktigt för Försvarsmaktens verksamheter. Politikerna gick emot tjänstepersonerna – som ansåg att byggnationen var olämplig.
– Jag tror att vi kan komma fram till en lösning där vi tar vara på bägge parters intressen, säger Carl-Johan Berthilsson (M).

Ärendet handlar om cirka 180 bostäder som en sökande vill bygga på Norra Utmarken. Fastigheterna som berörs är Halmstad 7:20, 7:21 och 7:22, och har sedan en längre tid tillbaka använts för växthusodling.

Kruxet är att fastigheterna ligger inom ett område som Försvarsmakten har pekat ut som ”påverkansområde för buller och annan risk”. Anledningen är att fastigheterna ligger nära Försvarsmaktens skjut- och övningsfält, som är av riksintresse för totalförsvaret.

Med anledning av detta var samhällsbyggnadskontorets förslag att politikerna i utskottet skulle ge ett negativt planbesked. Men så blev det inte.

M, C och SD drev igenom ett ja

Moderaterna yrkade på att man skulle säga ja, och partiet fick stöd av både Centerpartiet och Sverigedemokraterna.

– Vi har ett stort behov av att skapa nya, bra bostäder i Halmstads kommun. Här handlar det om en blandad upplåtelseform som kan ge ett tillskott på mellan 150 och 180 nya bostäder. Väger man de allmänna intressena mot de enskilda bedömer vi att det finns skäl för att pröva möjligheten i detaljplan, säger Carl-Johan Berthilsson (M), förste vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Enligt Berthilsson har ärendet pågått i många år.

– Redan på början av 1990-talet diskuterades möjligheten att bygga bostäder på den här tomten. Nu är det dags att se möjligheter, säger han.

”Kommunens tredje största arbetsgivare”

Socialdemokraterna var inte lika förtjusta i planerna. De ville gå på tjänstemännens linje, och partiet reserverade sig mot det M-initierade beslutet.

– När Försvarsmakten pekar ut ett område som olämpligt, då tycker vi att man ska lyssna på det. Försvarsmakten är kommunens tredje största arbetsgivare, som har stora planer på att fördubbla sin verksamhet i Halmstad. Då ska vi jobba för att möjliggöra detta – inte försvåra för dem, säger Stefan Pålsson (S), andre vice ordförande i utskottet.

– Dessutom finns inga bostäder utpekade på området i vare sig gällande eller kommande översiktsplan, fortsätter socialdemokraten.

Tror på en lösning som är bra för bägge parter

Under arbetet med Framtidsplan 2050, kommunens nya översiktsplan, har Försvarsmakten framfört att bebyggelse på området skulle begränsa myndighetens verksamhet, som är av riksintresse för totalförsvaret.

LÄS MER: Jätteanläggning kan byggas vid Lv 6 – ska förvara Patriot-robotar

Carl-Johan Berthilsson tycker att detaljplaneprocessen får klargöra vilka möjligheter som finns för byggnation på tomten.

– Kommunen får granska detaljfrågorna och väga intressena mot varandra. Personligen tror jag att vi kan komma fram till en lösning där vi tar vara på bägge parters intressen, säger han.

Enligt samhällsbyggnadskontoret har området också stora trafikutmaningar, ligger långt ifrån kollektivtrafikens nuvarande hållplatser och skulle kräva en förstärkning av va-nätet.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här