Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

KD:s Ella Kardemark (till vänster) är positiv till en fördjupad granskning av hemvårdsförvaltningens inköp. Men rapporten som ligger till grund för beslutet ifrågasätts av bland andra SD:s Andréa Skoglund (till höger). Bild: HP/Arkiv
KD:s Ella Kardemark (till vänster) är positiv till en fördjupad granskning av hemvårdsförvaltningens inköp. Men rapporten som ligger till grund för beslutet ifrågasätts av bland andra SD:s Andréa Skoglund (till höger). Bild: HP/Arkiv

Politiker går vidare med granskning av hemvårdsnämnden

Hemvårdsförvaltningens uppmärksammade och avbrutna upphandling var ”omdömeslös” och kan påverka förtroendet för Halmstads kommun, enligt en rapport.
Nu vill politikerna se en fördjupad granskning av förvaltningens inköp. SD är dock kritiska till den bakomliggande rapporten.

Rapporten, som är skriven av kommunledningsförvaltningen, konstaterar flera brister i upphandlingen som hemvårdsförvaltningen gjorde i våras.

LÄS MER: Tidigare toppchef och kollega till Jennie Vidal vann upphandling

Det handlar bland annat om att man inte följt anvisningarna genom att upphandla på en helg och att förvaltningen – före upphandlingen – tackat nej till erbjudet stöd från andra delar av kommunen.

Vidare kritiseras modellen man valde för att värdera anbuden, vilken ledde fram till att det dyraste företaget vann upphandlingen. I rapporten står det att modellen ”varit kostnadsdrivande – vilket väcker frågan om förvaltningen lever upp till kravet på god ekonomisk hushållning”.

Vill säkerställa att saker sköts på rätt sätt

Mot bakgrund av rapporten har personal- och ledningsutskottet beslutat att gå vidare med en fördjupad granskning av andra inköp och upphandlingar som gjorts inom hemvårdsnämndens område.

– Vi ställer oss bakom att göra en fördjupad granskning. I grunden handlar det om att det är en upphandling som väckt många frågor. Vi har ett ansvar att säkerställa att saker sköts på rätt sätt i kommunen, säger Ella Kardemark (KD), utskottets ordförande.

Revisionsrapport visar grönt

Samtidigt ger den senaste revisionsrapporten, genomförd av företaget PwC i mars, hemvårdsnämnden grönt ljus på samtliga punkter. Slutsatsen är att nämnden ”i allt väsentligt har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten”.

En revision visar att nämnden är grönmarkerad på alla mål och dessutom har ett överskott på 13 miljoner kronor. Hur går det ihop med att kommunledningen ifrågasätter nämndens ekonomiska hushållning?

– Det är två olika saker. På samtliga nämnder görs det revisioner löpande för att se hur man jobbar med måluppföljning och alla de här olika sakerna som ska fungera. I det här fallet handlar det om en specifik sak som dykt upp, ett upphandlingsförfarande, som inte är en del av en allmän granskning, säger Ella Kardemark.

Finns det något som tyder på att det här har förekommit tidigare?

– Nej, det tänker jag att det inte gör.

SD: ”Kommunledningens rapport vilseleder”

Sverigedemokraterna stod bakom beslutet att gå vidare med en fördjupad granskning men kom med ett antal synpunkter på mötet.

SD:s bild är att uppgifter i rapporten inte stämmer. I partiets reservationstext står det att ”det känns som om man letar efter fel för att rättfärdiga sitt felaktiga beslut om entledigande av förvaltningschefen”.

LÄS MER: Fabio Ishaq (SD) om att avsätta Vidal: ”Jag känner mig lurad”

– Att hemvårdsförvaltningen tackat nej till stöd stämmer inte. De har bland annat fått hjälp från räddningstjänsten och Halmstads flygplats, däremot har de önskat mer stöd och personal, säger Andréa Skoglund (SD).

– Det står också i rapporten att den höga arbetsbelastningen på förvaltningen berodde på att dåvarande förvaltningschef inte ville bromsa utvecklingsarbetet – trots covid-19. Det stämmer heller inte. I ett internt mejl från förvaltningschefen den 16 mars står det att utbildningar, konferenser och verksamhetsbesök ska undvikas under krisen, fortsätter Skoglund.

Partiet tyckte därför att rapporten skulle skickas till hemvårdsnämnden för faktakoll, något som övriga ledamöter motsatte sig.

– Detta är ju kommunledningens rapport, och inget man skickar ut på remiss till en nämnd. Yrkandet är märkligt och går inte i linje med hur man arbetar, svarar Ella Kardemark.

Ekonomichefen har en annan bild

SD är inte ensamma om att reagera på rapporten. I ett mejl till kommundirektören skriver hemvårdsförvaltningens ekonomichef, som var delaktig i upphandlingen, att hon önskar att fler hade fått möjlighet att läsa igenom rapporten.

”Jag ser det som min skyldighet att komma med inspel med anledning av vad som får förstås som missförstånd från utredningens sida”, skriver ekonomichefen.

Hon lyfter bland annat, precis som Skoglund (SD), att stöd delvis erbjudits och accepterats av hemvårdsförvaltningen samt att ordinarie utvecklingsarbete avstannat under covid-19 – till skillnad från rapporten som beskriver: att ”inget utvecklingsarbete skulle avstanna” på förvaltningen.

Ekonomichefen understryker även att direktivet om att upphandlingen skulle avbrytas var tydligt – trots att det i rapporten uppges att dåvarande förvaltningschef vid två tillfällen, efter att upphandlingen uppmärksammats, frågat om det var okej att gå vidare med avtalsskrivning.

LÄS MER: Förvaltningens ekonomichef om upphandlingen: ”Gick fort och fel”

SD ville granska hela koncernen

När rapporten landade på personalutskottets bord ville SD även att övriga förvaltningar och kommunala bolag skulle genomgå samma granskning som nu föreslås för hemvårdsnämndens område. Men yrkandet fick inget stöd i utskottet.

– Hur kan en kvinnodominerad förvaltning med en avbruten upphandling, som inte kostat skattebetalarna en enda krona, få så stora proportioner medan uppköp av skräddarsydda kostymer till chefer i en mansdominerad verksamhet bara passerar förbi? säger Andréa Skoglund.

Det slutgiltiga beslutet om den fördjupade granskningen av hemvårdsförvaltningen kommer att fattas av kommunstyrelsen i höst.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!