Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Åtgärderna ska vara utförda senast 3 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.” Länsstyrelsen vill att padelanläggningen i Villshärad avvecklas så fort som möjligt, men processen förhalas eftersom ägarna inte tagit emot beslutet. Bild: Roger Larsson
”Åtgärderna ska vara utförda senast 3 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.” Länsstyrelsen vill att padelanläggningen i Villshärad avvecklas så fort som möjligt, men processen förhalas eftersom ägarna inte tagit emot beslutet. Bild: Roger Larsson

Polisen söker ägare till padelbanor i Villshärad

Ägarna till ”Sveriges läckraste” padelbanor i Villshärad eftersöks av en stämningsman från polisen. I över två månader har länsstyrelsen försökt delge dem ett beslut om att anläggningen måste rivas.
– Det enda som händer är att processen förhalas, säger säger Björn Larsson, handläggare vid länsstyrelsen.

Den 23 februari riktade Länsstyrelsen i Halland ett föreläggande mot ägarna till den omstridda padelanläggningen i Villshärad. Hela anläggningen – padelbanor, parkeringsplats samt jordvallar – måste rivas, enligt beslutet.

Men trots att det gått över två månader sedan beslutet fattades har länsstyrelsen ännu inte lyckats delge fastighetsägarna.

Med delgivning menas att en handling eller information om ett beslut lämnas till en person.

– Vi vill få det här åtgärdat så fort som möjligt, men vi är bundna av processen med att delge ägaren, säger Björn Larsson, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen i Halland.

Den 24 februari skickade myndigheten beslutet till fastighetsägaren med e-post, vilket misslyckades – man fick ingen bekräftelse. Den 22 mars skickades beslutet med ett rekommenderat brev, vilket också misslyckades – brevet kom tillbaka obesvarat, enligt länsstyrelsen.

Efter de misslyckade försöken har en stämningsman från polismyndigheten kopplats in. Sedan den 8 april söker denne stämningsman fastighetsägarna.

– Det här är nästa steg i processen. Och för närvarande är ärendet under bevakning – vi inväntar ett besked från polisen, säger Björn Larsson.

Anledningen till att padelbanorna måste avvecklas är att de strider mot landskapsbildsskyddet och strandskyddet.

LÄS MER: Padelhallen i Vilshärad får ingen dispens – strider mot miljölagar

Processen förhalas

Det finns inget fast datum för när anläggningen ska vara borta. Enligt föreläggandet ska platsen vara återställd senast tre månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Vinner laga kraft gör det först tre veckor efter att ägaren mottagit beslutet, om beslutet inte överklagas under treveckorsperioden.

Enligt Björn Larsson är det svårt att spekulera i varför delgivningen inte lyckats. Det kan finnas massor av förklaringar, menar han.

– Det kan vara så att man inte vill ta del av beslutet. Men det kan också vara så att personen befinner sig utomlands och därför inte kan ta del av det. Det är svårt att svara på.

Kan det bli så att föreläggandet brinner inne?

– Nej. Beslutet är redan fattat så det är giltigt. Det enda som händer är att man förhalar processen genom att inte bli delgiven, eftersom föreläggandet inte vinner laga kraft förrän fastighetsägaren i fråga tagit emot det. Innan dess kan vi inte vara säkra på att hen har tagit emot det, säger Björn Larsson på länsstyrelsen.

LÄS MER: Ny framgång för padelbanorna i Villshärad

Många turer

Den lika kontroversiella som populära anläggningen vid havet i Villshärad har varit föremål för två separata processer.

Kommunen har utrett banorna eftersom de saknar bygglov, och är i färd med att döma ut sanktionsavgifter för tredje gången. Detta efter att tidigare böter underkänts av länsstyrelsen vid två tillfällen.

Länsstyrelsen anser att anläggningen strider mot både strandskydd och landskapsbildsskydd. I december 2019 ansökte fastighetsägarna om dispens från naturskydden men fick efter prövning ett negativt besked. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet. Beslutet vann laga kraft kring årsskiftet 2020-2021.

LÄS MER: Domstolen: Ingen dispens för padelbanorna i Villshärad

Sommaren 2020 utsågs de rivningshotade banorna vid havet i Villshärad till ”Sveriges läckraste” av sajten Padelfebers läsare.

LÄS MER: Rivningshotade banorna utsedda till ”Sveriges läckraste”

”30–50 tusen kronor i veckan”

På bygg- och miljöförvaltningen i Halmstad har man tidigare ansett att det inte finns något som tyder på några ambitioner att avveckla verksamheten. Detta berättade dåvarande bygglovschef Katarina Finyak för HP.

”Vi ser inte att det finns någon intention att ta bort hallen. Lågt räknat tjänar de mellan 30–50 tusen kronor i veckan på att ha byggnationen där”, sa hon till tidningen den 22 juli 2020.

LÄS MER: Ägaren vill ha mer tid för rivning – hotar lägga ned helgens turnering

HP har flera gånger försökt få en kommentar från ägarna. Häromveckan var beskedet att de inte pratar med tidningen på grund av nyhetsrapporteringen om anläggningen samt de ledartexter som HP har publicerat.

– Jag kommenterar ingenting. Det är ingen idé att du ringer och frågar oss, det vet du, säger en av fastighetsägarna på måndagen.

Jag vill ge er chans att föra fram er version. Stämmer det att ni eftersöks av stämningsman?

– Jag vet att du vill det men jag säger ingenting. Tack ska du ha.

LÄS MER: Padelhallen ska bort – ”Vi tvingas riva vårt livsverk”

LÄS MER: Kommunen dömer ut nya böter för padelbanor i Villshärad

Fakta: Delgivning

”Med delgivning menas att en handling eller information om ett beslut lämnas till en person. Det vanligaste sättet är att handlingen skickas med post till den person som ska delges.

Personen anses delgiven när han eller hon har skrivit under ett mottagningsbevis. Om den som ska delges håller sig undan eller av annan anledning inte skriver under mottagningsbeviset kan stämningsmannadelgivning användas.

Stämningsmannadelgivning betyder att en särskilt förordnad stämningsman personligen överlämnar handlingen. Vägrar den som ska delges att ta emot handlingen anses delgivning ändå ha skett.”

Källa: Polisen.se

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här