Plötsligt stopp för inglasning av balkonger upprör

Ett 40-tal av bostadsrättföreningens 69 lägenheter har inglasade balkonger. Men när Claes-Göran Klittby sökte bygglov blev det plötsligt nej.
– Hanteringen är under all kritik, säger Claes-Göran som tänker överklaga och JO-anmäla kommunen.