Planerade utbildningar i Halmstad stoppas av Skolinspektionen

Thorengruppens planer på att starta ett yrkesgymnasium stoppas av Skolinspektionen. Koncernen får också avslag på sin ansökan om att utöka befintligt tillstånd för teoretiska program.
Beslutet är en direkt följd av de allvarliga brister som upptäckts på andra skolor inom koncernen. Men friskolan planerar fortfarande att dra i gång de utbildningar man redan har fått tillstånd för i Halmstad.