Plan för Folkparken klar tidigast nästa årsskifte

Tanken var att en ny detaljplan för Folkparken skulle ha legat klar senast i december i år. Men arbetet har försenats. Ett beslut om vad området ska användas till ser ut att kunna klubbas först någon gång under 2021.