Plan för centrum klubbad – efter lång debatt om bilen

På torsdagens kommunfullmäktige antogs Halmstads plan för hur centrum ska utvecklas de kommande åren. Beslutet togs efter en lång debatt om bilens framtida roll i stadskärnan.