Pilotprojekt ska främja framtidens matproduktion

Klasskompisarna Andreas Åkesson och Ludwig Karlsson vill tillsammans med ett gäng arbetsamma honungsbin skapa bättre förutsättningar för framtidens matproduktion.
– Drivet är att skapa ett företag som kan göra skillnad för världen, säger Andreas Åkesson, en av grundarna.

ANNONS
|

För två år sedan funderade klasskompisarna Andreas Åkesson och Ludwig Karlsson om vad de kunde göra för att skapa bättre förutsättningar för något av världens miljöproblem. Fokus landade på framtidens matproduktion.

– Antalet bin som pollinerar minskar, vilket påverkar matproduktionen. Många företag vill göra insatser för miljön och den biologiska mångfalden men har svårt att driva projekten själva, så nu kombinerar vi det och gynnar samtidigt biodlare och bönder, berättar Andreas Åkesson.

Resultat blev företaget Beefarm som koordinerar pollineringsökande projekt tillsammans med företag, biodlare och bönder. Nu har två år av forskning och planering gett resultat för de båda nyutexaminerade utvecklingsingenjörerna.

ANNONS

– Detta är ett första pilotprojekt där vi testar att placera ut åtta bikupor vid ett rapsfält, för att se om det ökar pollineringen av grödorna.

Bin flyger gärna korta sträckor, så resultatet hoppas företagarna ska påvisa en ökad pollinering av rapsen närmast bikuporna. I varje bikupa finns omkring 50-70 tusen bin.

– Man har sett hur viktiga bina är för bland annat äppelodlingar, men man har inte kunnat påvisa om det kan förbättra resultatet av en skörd. Vissa grödor är mer beroende av pollinering än andra och rapsen är till viss del självpollinerande, förklarar Andreas Åkesson.

Efter utplaceringen har Andreas och Ludwig vid fyra tillfällen räknat hur många bin som har rört sig runt kuporna. De har även testat utplacerade sensorer inuti bikuporna för att se utvecklingen, men även räknat hur många bin som tar sig in.

– Härefter när rapsen har blommat över ska vi ta prover som ska påvisa om det har givit någon effekt eller inte. Det här är ett pilotprojekt, så vi testar oss fram för att se resultatet och vad man sedan kan förändra och utveckla.

Resultatet jämförs sedan med prover tagna före projektets start. I pilotprojektet har Eleiko och Länsstyrelsen i Halland medverkat, medan bina kommer från Hambergs bigårdar.

ANNONS

– Målet är att göra skillnad för samhället, avslutar Andreas Åkesson.

ANNONS