PFAS-skandalen på Kistinge kan bli dyr för de ansvariga

18 verksamheter bedöms ha bidragit till de kraftiga PFAS-föroreningar som upptäcktes på Kistinge förra året, visar kommunens utredning. Fem verksamhetsutövare misstänks ha bidragit i betydande utsträckning.
– Åtgärderna efter föroreningarna kan innebära ansenliga kostnader för verksamhetsutövarna, säger Tomas Sjöstedt på Halmstads kommun.