Vänsterpartiet vill att Halmstads kommun hjälper personer med försörjningsstöd att införskaffa munskydd.
Vänsterpartiet vill att Halmstads kommun hjälper personer med försörjningsstöd att införskaffa munskydd. Bild: Magnus Andersson/TT

Personer med försörjningsstöd kan få hjälp med munskydd

Halmstads kommun kan ge personer med ekonomiskt bistånd tillgång till munskydd. Stödåtgärden är ett förslag från Vänsterpartiet.
– I den här frågan blir klasskillnaderna extra tydliga, säger Mikael Ekfeldt (V).

ANNONS
|

Halmstad befinner sig i ett ansträngt läge i pandemin. En stor del av ansvaret ligger på enskilda kommuninvånare, som förväntas leva upp till de riktlinjer och rekommendationer som åläggs dem.

”Klasskillnaderna extra tydliga”

Riktlinjerna om att använda munskydd i kollektivtrafiken innebär för de flesta en extra utgift. Vänsterpartiet menar att detta slår mot personer som redan befinner sig i en tuff ekonomisk situation.

Partiet vill att Halmstads kommun bistår personer med ekonomiskt bistånd munskydd, antingen via möjlighet att hämta ut munskydd eller via ekonomisk kompensation för inköp av skydden.

– I den här frågan blir klasskillnaderna extra tydliga. För en person med ekonomiskt bistånd kan dessa extra kostnader vara avgörande. För dem handlar det inte om huruvida resan till Sälen måste ställas in, utan om mat kan ställas på bordet, säger Mikael Ekfeldt (V), ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

ANNONS

Förslaget ska utredas närmare

Vänsterns initiativärende behandlades på nämndens senaste möte. Trots att ärendet avslogs var politikerna överens om att undersöka frågan närmare.

– Vi har egentligen inte sagt nej. Ärendet avslogs med tanke på att det ännu inte är berett av tjänstepersonerna på förvaltningen, säger Christofer Lundholm (M), nämndens ordförande.

Enligt honom måste ett par frågetecken redas ut innan ett beslut kan fattas.

– Vi måste undersöka om åtgärden är förenlig med den norm som finns för ekonomiskt bistånd. Samt om nämnden kan få statlig ersättning inom ramen för det som kallas extra coronarelaterade kostnader. Är det så ser jag inga problem med förslaget, säger Lundholm.

Den eventuella stödinsatsen utvidgades till att också omfatta annan skyddsutrustning samt handsprit. Ärendet beräknas vara tillbaka i nämnden för beslut om två till fyra veckor.

Vänsterpartiet, som förvisso ville se ett beslut på sittande möte, är nöjda med att man inte stänger dörren helt i frågan.

– Det är glädjande att se att det finns förståelse för frågeställningen. Men tyvärr måste jag säga att det känns tråkigt om frågan ska avgöras på huruvida kommunen får ersättning av staten i efterhand, säger Mikael Ekfeldt.

ANNONS