Patienter kräver skadestånd för intrång i journaler

Tre patienter som drabbats av intrång i sina journaler på sjukhuset i Halmstad har nu begärt skadestånd av Region Halland. Utifrån EU:s nya dataskyddsförordning GDPR kan även Datainspektionen komma att kräva en rejäl sanktionsavgift.