13 patienter har tidigare uttryckt att de vill ha skadestånd efter det stora journalintrånget på sjukhuset i Halmstad. Två av dem har nu väckt talan i tingsrätten och tilldömts skadestånd för kränkning, sveda och värk.
13 patienter har tidigare uttryckt att de vill ha skadestånd efter det stora journalintrånget på sjukhuset i Halmstad. Två av dem har nu väckt talan i tingsrätten och tilldömts skadestånd för kränkning, sveda och värk. Bild: Arkiv/Lisa Thanner

Patienter får skadestånd efter journalintrång

Den undersköterska som förra året tjuvläste 483 patientjournaler på sjukhuset i Halmstad har nu dömts att betala skadestånd till två av de drabbade.

ANNONS
|

Det stora journalintrånget upptäcktes sommaren 2019 och undersköterskan avskedades från sin tjänst på sjukhuset och polisanmäldes. Flera av de 483 drabbade patienterna kontaktade Region Halland och beskrev hur illa de berörts av intrånget och 13 av dem uttryckte att de ville ha ett skadestånd.

När undersköterskan i somras åtalades för sitt brott valde dock åklagaren att inte ta upp skadeståndsanspråken. Det motiverades med att det skulle kräva en allt för omfattande utredning. I stället informerades de drabbade om att de själva kunde väcka talan mot undersköterskan i tingsrätten.

Får ersättning för kränkningen

Två patienter har nu valt att få sin sak prövad och båda fått rätten på sin sida. Den ena av dem hade begärt 20 000 kronor i skadestånd och den andra 12 600 kronor, varav 10 000 kronor som ersättning för kränkningen och 2 600 kronor för sveda och värk.

ANNONS

Som grund för sitt skadeståndsanspråk har patienterna förklarat att de utsatts för en allvarlig kränkning. Den ena ska också ha mått så psykiskt dåligt av dataintrånget att vederbörande behövt vård på sjukhus.

Region Halland har tidigare uppgett att man som sjukvårdshuvudman övervägt att kompensera de patienter som drabbats av journalintrånget, men landat i att ingen ersättning ska betalas ut.

Dataintrånget anmäldes även till Datainspektionen, men tillsynsmyndigheten avslutade ärendet utan åtgärd.

Undersköterskan dömdes av Halmstad tingsrätt till villkorlig dom och 2 000 kronor i dagsböter.

Läs mer: Tjuvläste 483 patientjournaler – drabbade får inget skadestånd

ANNONS