Patient fick felaktigt klamydiasvar – miss i labbet

Minst två personer som gjort klamydiaprov i Halland har fått felaktiga positiva provsvar. En person hann påbörja smittspårning och en antibiotikabehandling hen inte behövde. Det finns en risk att fler provsvar är felaktiva och labbet ska nu gå igenom hundratals gamla prover.