Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Byggnadsarbetareförbundet driver en medlems lönekrav mot Partner Entreprenad till Arbetsdomstolen. Samtidigt yrkar fackförbundet på skadestånd på sammanlagt 160 000 kronor.
Byggnadsarbetareförbundet driver en medlems lönekrav mot Partner Entreprenad till Arbetsdomstolen. Samtidigt yrkar fackförbundet på skadestånd på sammanlagt 160 000 kronor.

Partner entreprenad stäms vid Arbetsdomstolen för lönekrav

Byggnadsarbetareförbundet driver striden mot Partner Entreprenad AB vidare. I en stämning vid Arbetsdomstolen yrkar förbundet på ersättning för en medlems uteblivna lön och skadestånd.

Kravet gäller en medlem bosatt i Halland som arbetat bland annat på byggen i Halmstad, Örebro och på Öland. Mannen sade upp sig efter sommaren 2019 och har sedan dess krävt rättelse.

Tillsammans med Byggnadsarbetareförbundets företrädare har han räknat fram ett krav som nu motsvarar drygt 126 000 kronor för lön och övertidsersättning, sjuklön, ersättning för arbetstidsförkortning och traktamente.

Eftersom Byggnadsarbetareförbundet hävdar att de uteblivna utbetalningarna också innebär brott mot Semesterlagen och kollektivavtalet yrkar förbundet 30 000 plus 30 000 kronor i allmänna skadestånd.

Bestrider kraven

Förbundet yrkar också att Arbetsdomstolen ska besluta om ett allmänt skadestånd till Byggnadsarbetareförbundet på 100 000 kronor.

Nyligen utsåg förbundets medlemstidning Byggnadsarbetaren Partner Entreprenad till ”Sämsta arbetsplatsen 2020” och motiverade utnämningen bland annat med det här lönekravet ifrån medlemmen i Halland. Man vägde också in en rad brister i säkerheten på arbetsplatser, där arbetsmiljöverket bland annat reagerat på att byggnadsställningar varit utformade i strid mot säkerhetsregler.

Företrädare för Partner Entreprenad AB, bröderna Sakib och Hasib Huskanovic, har i intervjuer med Hallandsposten förklarat att de bestrider såväl Byggnadsarbetarens utnämning som den tidigare anställdes lönekrav.

Hetsjakt

”Vi ska gå till botten med det här” förklarade de i en intervju med HP efter Byggnadsarbetarens utnämning. De anser att de utsatts för en hetsjakt från företrädare för förbundet och att den tidigare anställdes lönekrav går att avvisa, eftersom företag har motkrav på mannen.

Partner Entreprenad AB har i tidigare förhandlingar med Byggnadsarbetareförbundet, som avslutades i oenighet, avvisat lönekravet och hänvisat till att den tidigare anställde mannen bland annat varit frånvarande från arbetsplatsen i stor omfattning, utan att ange orsak, och att han dessutom tagit ut byggnadsmaterial och verktyg hos en leverantör utan att ha rätt till det.

Företaget har i tidigare förhandlingar förklarat att man misstänker att mannen, som alltså ligger bakom lönekravet som nu blir ett ärende för Arbetsdomstolen, bedrivit en sidoverksamhet där han låtit Partner Entreprenad betala fakturor för material.

Förfalskat avtal

Partner Entreprenad AB har också ett skadeståndskrav riktat mot den tidigare anställde, för ”ej utförda och förstörda jobb”. Företagets advokat kommer att överlämna det ärendet till tingsrätten för prövning.

Byggnadsarbetareförbundet kommer vid förhandlingen i Arbetsdomstolen att åberopa ett så kallat partsförhör med den tidigare anställde, för att styrka mannens uppgifter. Samtidigt har företrädarna för Partner Entreprenad AB till och med förklarat att ett anställningsavtal som mannen hänvisar till i lönetvisten är förfalskat.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här