Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Padelanläggningen i Vilshärad strider mot miljöbalkens skydd för landskapsbilden och strandskyddet, menar länsstyrelsen i Halland. Bild: Johan Persson
Padelanläggningen i Vilshärad strider mot miljöbalkens skydd för landskapsbilden och strandskyddet, menar länsstyrelsen i Halland. Bild: Johan Persson

Padelhallen i Vilshärad får ingen dispens – strider mot miljölagar

Padelhallen och padelbanorna i Vilshärad är olagliga och strider mot miljöbalken. Det konstaterar länsstyrelsen i Halland som nekar dispens för anläggningarna.

Beslutet gäller såväl padelhallen och utomhusbanorna för padel, som parkeringsplatsen och jordvallarna.

Förra sommaren uppmärksammade Halmstads byggnadskontor att det byggts en stor padelhall samt tre öppna padelbanor utan bygglov i Vilshärad, där det tidigare fanns en golfbana.

Byggnadskontoret startade ett tillsynsärende om olovligt byggande och samtidigt fick länsstyrelsen in en anmälan om att padelanläggningarna stred mot skyddet för landskapsbilden och strandskyddet.

Ägarna till padelanläggningen sökte bygglov i efterhand. Ärendet pausades dock hos kommunen i väntan på att länsstyrelsen skulle avgöra sitt tillsynsärende.

Under tiden lämnade fastighetsägaren i Vilshärad in en ansökan till länsstyrelsen om dispens från skyddsföreskrifterna i miljöbalken.

Det är denna ansökan som nu har avslagits med motiveringen att padelanläggningarna, parkeringsplatsen och jordvallarna på ett betydande sätt har ändrat områdets karaktär och öppenhet.

LÄS MER: Olagliga byggnader har ingen plats i samhällsbygget

Länsstyrelsens företrädare har varit i Vilshärad och besiktigat platsen. I beslutet beskrivs förhållandena så här:

”Padelbyggnadens volym och placeringen mellan den täta bebyggelsen och naturreservatet dominerar landskapet och hindrar utblicken över havet. Dominansen i landskapet förstärks av jordvallar, utomhusbanor och parkering. Byggnaden är synlig från långt håll och från alla väderstreck och särskilt påtagligt är det på kvällar och nätter då hallen är upplyst inifrån samt från utsidan.”

När det gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd bedömer länsstyrelsen att padelhallen, utomhusbanorna och parkeringen påverkar strandskyddets syfte på ett negativt sätt.

”Anläggningarna innebär en väsentlig förändring av villkoren för områdets djur- och växtliv samt avhåller allmänheten från att färdas inom området. Det saknas särskilda skäl för att medge dispens från strandskyddet”, skriver länsstyrelsen.

– Vi avvaktar tills beslutet vunnit laga kraft. Sedan får vi resonera med ägaren om när anläggningarna ska tas bort, säger Björn Larsson, handläggare på länsstyrelsen, som räknar med att beslutet kommer att överklagas.

HP har pratat med fastighetsägaren som hänvisar till sin advokat. Denne har inte ringt tillbaka till HP:s reporter.

LÄS MER: Padelhall utan tillstånd är anmäld

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!