Överläkare tycker skolan ska stängas

Redan förra veckan slog allergikonsulenten på allergimottagningen larm. Men nu avråder också Kent Åke Henricson, överläkare, från att vistas i lokalerna. Han tycker att Getingeskolan ska stängas tills lokalerna är undersökta.

ANNONS
|

– Ja, hur ska man se på det här. Det är skolplikt och man skickar ungarna rakt in i ett sjukt hus. Det är helt fel. Stäng skolan, säger han.

Det var förra veckan som sjukvården började reagera, dels på de uppgifter som framkommit via media, men framförallt på det faktum att tre elever från Getingeskolan varit i kontakt med allergimottagningen med liknande symptom.

En kartläggning visar nu att 30 elever och 2 lärare kontaktat skolhälsovården på grund av olika besvär.

– Jag måste ju reservera mig för det faktum att jag bara har andrahandsuppgifter. Jag hörde att man nu har 45 dagar på sig att utreda och under den tiden tycker inte jag att barnen ska gå till skolan.

ANNONS

Vad kan hända om de gör det?

– Dels kan du utveckla en allergi du annars inte skulle ha fått, dels kan redan befintlig allergi försämras.

Men hur borde kommunen agera under utredningstiden?

– Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det för jag vet inte vilka resurser kommunen har. Men jag tycker att man direkt borde sätta sig ned och försöka hitta lösningar. Om det sedan är att plocka ut de barn som redan är sjuka eller om det är att bussa eleverna till lediga lokaler på Plönninge, det vet inte jag. Men jag tycker inte att det här är så mycket att orda om. Man måste fixa det bara.

Tove Bergman (MP), ordförande i barn och ungdomsnämnden tycker att det är svårt att förhålla sig till överläkarens uppgifter.

– Jag tycker att det är lite förvånande att han som överläkare är så bestämd när han själv uppger att det är andrahandsuppgifter han har.

Men de uppgifter han har bygger ju på de uppgifter han fått via skolsköterskan.

– Ja, då är min poäng att det är skolsköterskans uppgifter om att det är 20-30 elever som uppger att de har besvär, men hon har ingen kompetens att avgöra om det handlar om inomhusmiljön eller inte.

ANNONS

– Men jag vill också säga att i de fall där en läkare gjort bedömningen att en elev inte bör vistas i den miljön, så kommer vi självklart att bereda den eleven plats på en annan skola tills man rett ut om det finns ett samband eller inte.

ANNONS