Över 54 miljoner läggs på fem kilometer lång cykelbana

Halmstads kommun går in som medfinansiär till en ny gång- och cykelbana. Det handlar om en cirka fem kilometer lång sträcka mellan Holm och Kvibille.
– Vi går in med halva kostnaden på drygt 27 miljoner och Trafikverket står för resten, säger Carl-Johan Berthilsson (M), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.