Oro över skolväg: ”Folk kör som tokar”

Nu påbörjas arbetet med att anlägga en ny gång- och cykelväg längs med Viktoriagatan som leder till Valhallaskolan i Oskarström. I samband med detta försvinner en trottoar – vilket upprör boende i området.
– Det kommer inte att bli trafiksäkert för barnen, säger Ivan Linnåsen.