Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/4

Oro att planerad skola blir tillhåll för bus

Skolgården är för insynsskyddad och risk finns att den blir ett tillhåll för bus. Det anser både fastighetsnämnden och grannar till den planerade skolan i Snöstorp. Nämnden är också kritisk mot att skolan delas in i två byggnader med gångbro mellan och föreslår en annan placering på tomten.

Tiden att lämna in synpunkter på förslaget till detaljplan över området där kommunen vill bygga en ny skola har gått ut.

HP har vid ett par tidigare tillfällen skrivit om grannarnas inställning till den nya skolan i Snöstorp. Vissa är positiva, andra negativa.

LÄS MER: Delade meningar om ny storskola i Snöstorp: ”Vi vill stoppa detta nu”

LÄS MER: Snöstorpsbor kritiska: ”Skolan blir för hög”

Majoriteten av de som skickat in yttrande är dock negativa. 37 hushåll i området har uttryckt oro över att trafiken ökar, att skolan blir för hög, att ett populärt grönområde tas i anspråk samt att den riskerar att bli ett tillhåll för ungdomsgäng och bus.

Yttrande har även kommit in från tre hushåll på andra orter i kommunen samt ett hushåll i Stockholmstrakten. Samtliga är negativa till planerna.

Endast två skrivelser från privatpersoner är positiva. I den ena står att det är många i Snöstorp som i ”tysthet är väldigt nöjda med att skolan äntligen ser ut att kunna bli av”. I den andra skriver avsändarna att de är positiva till förslaget och att parken behöver en uppfräschning.

Delar oron om busliv

Bland övriga yttrande sticker fastighetsnämnden ut. Politikerna är inte helt nöjda med skolans utformning och ger grannarna stöd i deras oro när det gäller till exempel skolans tillåtna nockhöjd på 13,5 meter. Den kommer inte att ”ge så liten påverkan som möjligt för de boende kring parken”, skriver nämnden.

Nämnden ser också en risk för att skolgården blir ett tillhåll för bus under kvällar och helger och hänvisar till erfarenheter från andra skolor.

– Det vill vi inte ha. Ytan är för insynsskyddad och kan locka till aktiviteter som inte är önskvärda, säger Carl-Johan Berthilsson (M), ordförande.

Dessutom är antalet entréer för många, vilket gör det svårt att hålla uppsikt. Östergårdsskolan är ett exempel där kommunen haft problem och nu minimerar antalet möjliga ingångar i samband med ombyggnad.

– Vi har riktlinjer som säger att vi ska hålla nere antalet entréer för att öka säkerheten, säger Carl-Johan Berthilsson.

Vill ha sammanhållen byggnad

Slutligen påpekar nämnden att det inte är bra, vare sig ur ekonomisk eller pedagogisk synvinkel, att ha två separata byggnader med gångbro mellan.

– Det blir betydligt billigare att bygga en än två byggnader och verksamheten blir bättre med en sammanhållen byggnad. Det handlar både om säkerhet och pedagogik, säger Carl-Johan Berthilsson.

Fastighetsnämndens förslag är att man håller sig till en sammanhållen skolbyggnad som placeras mellan handelsområdet och cykelbanan där fotbollsplanerna ligger i dag (se bild i bildspelet ovan).

Planarkitekt Per-Erik Linders bedömning är dock att utrymmet inte kommer att räcka för det planerade skolbygget inklusive idrottshall.

Fakta: Axplock ur övriga yttranden

Barn- och ungdomsnämnden: Välkomnar 600 nya elevplatser eftersom behovet är stort, men oroas över skolans utformning med långsmala lokaler och långa korridorer, samt att utemiljön inte blir tillräckligt stor för så många elever.

Länsstyrelsen: Vill bland annat se ett bättre underlag för att kunna bedöma om luftkvaliteten är god med tanke på att det är barn och ungdomar som ska vistas i skolan.

Styrelsen för Snöstorps stadsdelsförening: Välkomnar förslaget men vill att kommunen ser över trafiksituationen så att det inte uppstår konflikt mellan olika transporter, skolbussar och föräldrar som lämnar av barn. Föreningen påpekar också att det är viktigt att skolan inte upplevs som för hög och att det tredje våningsplanet därför bör bli indraget.

Kommunala funktionsrättsrådet: Påpekar vikten av en trygg trafiksituation med fokus på fotgängare och cyklister, att det är viktigt att grusgångar hårdbeläggs, att belysningen blir god och att tillgången till sittplatser blir bra.

Lantmäteriet: Anser inte att det är lämpligt att planlägga området både för allmänt ändamål som skola, gata eller park, och enskilt ändamål som bostäder.

Trafikverket: Påpekar att kraven för buller måste följas.

LBVA: Skriver bland annat att skolans byggrätt behöver delas upp i två områden på grund av befintligt va-ledningsstråk och att gångbron som ska länka samman byggnaderna får ha en bredd på högst åtta meter och ett avstånd mellan byggnaderna på minst tolv meter för att säkra god tillgänglighet för underhåll.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!