Omfattande skadegörelse på skola: ”Vi behöver ökad vuxennärvaro”

Sönderslagna fönsterrutor och glasflaskor som krossas på skolgården – under slutet på sommaren har Bäckagårdsskolan utsatts för omfattande skadegörelse vid ett flertal tillfällen.
– Vi vill få stopp på det så fort det bara går, säger Berndt Karlsson, säkerhetssamordnare.