Ökande sjukfrånvaro bland personal i skola och omsorg

Trots att pandemin inte längre är lika påtaglig syns ökande sjukfrånvaro i kommunens stora personalgrupper, inom skola och förskola samt vård och omsorg.