Ökad kunskap ska få unga att välja bort tobak

Att rökning och snus är dåligt för hälsan vet nog de flesta om. Vad många inte vet om är den miljöpåverkan som tobaksindustrin har eller att nikotinet i det tobaksfria vita snuset faktiskt kommer från tobaksplantor. Några som vet det nu är eleverna på Kattegattgymnasiet som tog del av A non smoking generations föreläsning.