Oenig rätt friar poliser från åtal om tjänstefel

Två av rättens ledamöter anser att det var ett tjänstefel av poliserna att inte skriva någon anmälan efter lägenhetsbråket, men ett ringa sådant. En ledamot anser att det inte var något tjänstefel alls medan den fjärde är av rakt motsatt åsikt och menar att det inte rått ”någon som helst tvekan” kring att mannen i lägenheten blivit misshandlad.