Nyöppnad mack i Trönninge

Sedan den gamla macken stängdes har de fått köpa sitt drivmedel på andra orter. Men nu har Trönningeborna återigen en plats att tanka sina bilar.