Nya förvaltningschefen vill öka läsförmågan i Halmstad

I förra veckan presenterade Skolverket en rapport som visade att läskunnigheten bland Sveriges fjärdeklassare har försämrats. Exakt hur det ser ut i Halmstad är det dock ingen som vet.
– Informationen finns ute på skolorna men den skickas inte till förvaltningen, säger Dennis Hjelmström, förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen.