Fredrik Sandberg, TT, arkiv
Fredrik Sandberg, TT, arkiv

Nya bostäder i Haverdal och Gullbrandstorp

I Haverdal planeras bygge av 40 nya bostadsrätter och i Gullbrandstorp kan 10–20 hyresrätter skapas.

ANNONS
|

En ny detaljplan ska göras för cirka 40 nya bostäder på en tomt vid Hallandsgränd och Smeavägen, granne till Anckerbyn i Haverdal.

Samhällsbyggnadsutskottet har gett markägaren positivt planbesked trots att ändamålet i nuvarande detaljplan är allmän plats och park.

Samhällsbyggnadsutskottet gör bedömningen att det behövs fler bostadsrättslägenheter i Haverdal och är därför beredd att pröva bostäder i en ny plan.

Även i Gullbrandstorp är det på gång med nya bostäder då arbetet med en ny detaljplan för bostäder och centrumverksamhet ska inledas.

På fastigheten har det tidigare legat en bensinstation. Ansökan om planbesked avser nybyggnad av 10–20 hyresrätter i ett flerbostadshus.

ANNONS

Eftersom det saknas hyresrätter och flerbostadshus i Gullbrandstorp bedömer samhällsbyggnadsutskottet att en kombination av bostäder och service på fastigheten kan prövas i en ny detaljplan.

ANNONS